ตรวจสอบสถานะ “www.เยียวยาเกษตรกร.com” โอนเงินงวด 2 ต่อเนื่อง

19 มิ.ย. 2563 เวลา 9:00 น.855.4k

ตรวจสอบสถานะ www.เยียวยาเกษตรกร.com ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาเกษตรกร งวดที่ 2 วันนี้ เพิ่มอีก 1 ล้านราย คาดเกษตรกรกว่า 7.2 ล้านรายได้เงินครบภายใน 21 มิถุนายน 2563

อย่าลืม ตรวจสอบสถานะ "เยียวยาเกษตรกร" วันนี้ 17 มิถุนายน 2563 เป็นวันที่สามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จะทยอยโอนเงิน “เยียวยาเกษตรกร” งวดที่ 2 จำนวน 5,000 บาท วันละ 1 ล้านราย โดยไม่มีวันหยุด

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ตั้งเป้าโอนเงินเยียวยาเกษตรกร งวดที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ระหว่างวันที่ 15-21 มิถุนายน 2563 ให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ คนละ 5,000 บาท วันละ 1 ล้านราย  ผ่านสาขาของธ.ก.ส.ทั่วประเทศ อีกวันละ 1 ล้านราย สามารถตรวจสอบผลการโอนเงิน ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com

อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ธ.ก.ส. ได้โอนเงินผ่านสาขาของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ไปแล้ว 999,984 ราย

ส่วนวิธีการตรวจสอบผลการโอนเงิน เพียงเข้าไป www.เยียวยาเกษตรกร.com แล้วคลิกปุ่มสีเหลือง แจ้งช่องทางโอนเงิน/ตรวจสอบผลการโอนเงิน จากนั้นทำตามขั้นตอนที่แจ้ง โดยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และรหัสความปลอดภัย ระบบก็จะแจ้งว่าท่านได้รับการโอนเงินเดือนที่ 2 เข้าบัญชีแล้วหรือไม่

อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้มีข่าวดีสำหรับเกษตรกรที่ตกหล่นโดยคณะรัฐมนตรี ครม.ได้อนุมัติเกษตรกรกลุ่มตกหล่นด้วยกัน 2 กลุ่มดังนี้

ล่าสุด 19 มิถุนายน 2563 ธ.ก.ส. โอนเงินเยียวยาเกษตรกรงวดที่ 2 ให้เกษตรกรที่ได้รับการโอนเงินในงวดแรกไปแล้วเพิ่มเติมอีก 998,940 รายในวันนี้ รวม 5 วัน โอนแล้ว 4,999,905 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 24,999.53 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการโอนเงินเสร็จภายใน 2 วัน คือวันที่ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ตามกำหนด   

ในเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาธ.ก.ส. จ่ายเงินเยียวยางวดที่ 1 ให้เกษตรกรทั้งสิ้น 7,258,387 ราย ยังเหลือเกษตรกรที่ธ.ก.ส. ต้องโอนเงินในงวดที่ 2 ในวันที่ 20-21 มิถุนายนนี้ อีกประมาณ 2.25-2.26 ล้านราย สามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

1. ให้เพิ่ม เยียวยาเกษตรกร กลุ่มที่ด้อยโอกาส ที่เข้าไม่ถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร หรือเป็นกลุ่มที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง ซึ่งมีจำนวน 137,043 ราย แต่ต้องไม่เยียวยาซ้ำซ้อนจากการเยียวยาอื่นๆของรัฐบาลก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับสวัสดิการ ผ่านระบบข้าราชการของกรมบัญชีกลางและระบบประกันสังคมของสํานักงานประกันสังคม รวมทั้ง มาตรการอื่นใดของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ การดําเนินการดังกล่าวยังอยู่ภายใต้กรอบวงเงินและจํานวนเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายรวมไม่เกิน 10 ล้านราย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

2. การขยายเวลา เยียวยาเกษตรกร ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถปรับปรุงทะเบียนและลงทะเบียนทัน ในช่วงที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนภายใน 15 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มนี้มีจำนวน 1.2 แสนราย  โดยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ในรอบการผลิตที่ผ่านมาแล้ว ให้ขยายเวลาและให้ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน 15 ก.ค.

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการช่วยเหลือโดยตรงให้แก่เกษตรกรในกลุ่มข้างต้น จากรายละ 5,00บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เป็นช่วยเหลือรายละ 15,000 บาท ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เพียงงวดเดียว โดยไม่กระทบกับจํานวนกลุ่มเป้าหมายรวม 10 ล้านราย และ วงเงินโครงการที่เคยได้รับความเห็นชอบไปก่อนหน้านี้แล้ว

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เยียวยาเกษตรกร” ชาวสวนยาง 67,000 ราย เช็กรายชื่อที่นี่ที่เดียว

เช็กเลย www.เยียวยาเกษตรกร.com อนุมัติสองลุ่มจ่ายงวดเดียว 15,000 บาท

ขณะที่ การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ออกมาเปิดเผยว่า ชาวสวนยางกลุ่มที่ด้อยโอกาสเนื่องจากเข้าไม่ถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับ กยท. จำนวน 67,000 ราย จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร รายละ 15,000 บาท หลังจากนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จะส่งรายชื่อเกษตรกรกลุ่มนี้ให้กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ดำเนินการจ่ายเงินโดยเร็วที่สุด

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง