แนวทางสู่ความสำเร็จ 5 ประการ ของผู้นำธุรกิจครอบครัว

03 ธันวาคม 2566

Family Business Thailand รศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะวิทยพัฒน์และผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย [email protected]

ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาแห่งการถ่ายโอนความมั่งคั่งจากผู้นำรุ่นเก่าไปสู่ผู้นำรุ่นใหม่ครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้นำธุรกิจครอบครัวต่างสับสน ร้อนใจ และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเร่งด่วนที่จำเป็นต้องทำเพื่อรักษามรดกและธุรกิจของตนไว้ ผู้นำธุรกิจครอบครัวที่อาวุโสมักจะพูดว่า “ฉันนอนไม่หลับ ไม่รู้ว่าใครจะสามารถเข้ามารับช่วงต่อธุรกิจได้ และฉันไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้อีก”

ในขณะที่ทายาทบอกว่า “เบื่อกับการรอคอย ฉันได้ทำทุกอย่างที่ถูกขอให้ทำแล้ว คนอื่นอาจคิดว่าฉันเป็นเจ้าของกิจการ แต่ที่จริงทุกเรื่องยังต้องรอการอนุมัติจากพ่อแม่หรือเจ้าของก่อน” ดังนั้นผู้นำธุรกิจครอบครัวทุกรุ่นจำเป็นต้องเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเอง มีข้อมูลวิจัยจาก Assess Next Gen, LLC แนะนำการปฏิบัติตาม 5 แนวทางต่อไปนี้ จะทำให้ผู้นำธุรกิจครอบครัวมองเห็นอนาคตชัดเจนขึ้น

แนวทางสู่ความสำเร็จ 5 ประการ ของผู้นำธุรกิจครอบครัว

การรักษาความเป็นส่วนตัว ครอบครัวสิ่งที่ทรงพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงบวก ด้วยว่าครอบครัวร่วมมือกันเพื่อนำความมั่งคั่งมหาศาลมาสู่ประเทศและธุรกิจของตน สำหรับในประเทศหรือภาคธุรกิจใดๆ สิ่งสำคัญที่สุดที่สามารถทำได้เพื่อสนับสนุนครอบครัวของตน คือการรักษาความลับเกี่ยวกับความมั่งคั่งของครอบครัว เพื่อให้สามารถพัฒนาความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้ทางการเงิน โดยครอบครัวที่รักษาความลับได้จะสามารถพัฒนาทุนครอบครัว (Family Capital) ไม่นำเรื่องภายในออกสู่ภายนอกหากไม่จำเป็น และไม่โอ้อวดความมั่งคั่งของตนเอง

ให้โอกาสคนรุ่นใหม่แสดงออก ผู้นำรุ่นใหม่จะต้องประเมินจุดแข็ง พิสูจน์ความสามารถของตน ขับเคลื่อนการตัดสินใจเรื่องสืบทอดและความต่อเนื่องของกิจการ สนับสนุนผู้อาวุโส สร้างโมเดลค่านิยมครอบครัวที่ตนประทับใจ และส่งเสริมนวัตกรรม ความสามารถในการทำกำไร และมรดก โดยปราศจากความขัดแย้ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องฟังความคิดเห็นของพวกเขา โดยการให้โอกาสในการแสดงออกและพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาสนใจ เพราะนวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการแชร์และนำไอเดียใหม่ๆมาใช้

การทำงานเป็นทีม แน่นอนว่าผู้นำธุรกิจต้องการทีมงาน ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิผลของผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่ จำเป็นต้องมีทีมที่ไว้ใจได้อยู่รอบตัว ผู้นำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทุกคนมักรายล้อมไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่ไว้ใจได้ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึก ร่วมมือกันหาทางออกและทำการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว มีการแบ่งปันข้อมูลสำคัญกับทีมของตน

ความใฝ่รู้ ความอยากรู้อยากเห็นเป็นขุมทรัพย์ของการเรียนรู้ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำที่จะต้องรักษาความใฝ่รู้ การมีข้อมูลหรือกลยุทธ์ใหม่ๆจะสามารถสร้างนวัตกรรมให้กับธุรกิจได้ ทักษะการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับครอบครัว

พัฒนากลยุทธ์ เจ้าของต้องคิดอย่างมีกลยุทธ์เพราะต้องรับผิดชอบในการจัดการธุรกิจและสินทรัพย์ในระยะยาว ธุรกิจครอบครัวมีแนวโน้มที่จะอยู่รอดได้เมื่อเจ้าของมีกำหนดเกี่ยวกับ ค่านิยม ธรรมนูญครอบครัว แนวทางการจ้างงาน และข้อตกลงผู้ถือหุ้น เป็นต้น

 

หน้า 17 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจปีที่ 43 ฉบับที่ 3,944 วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566