svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"ประยุทธ มหากิจศิริ" พ่อตัวอย่างแห่งชาติ

11 กุมภาพันธ์ 2566

"ประยุทธ มหากิจศิริ" พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ภาคเอกชน ปี 2565 เผยเคล็ดลับความสำเร็จครอบครัว ดูแลกันด้วยความรักและเอาใจใส่ พร้อมถ่ายทอดความรู้ส่งต่อลูก 3 คน ให้มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ และไม่ประมาท สร้างความสำเร็จให้กับชีวิต และธุรกิจ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้จัดงาน "วันรวมใจพ่อ" ครั้งที่ 14 มอบรางวัล พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2565 โดยภาคราชการ มอบให้กับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และภาคเอกชน ได้แก่ นายประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการกลุ่ม บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ปส์ 

"ประยุทธ มหากิจศิริ" พ่อตัวอย่างแห่งชาติ

นายประยุทธ ได้กล่าวถึงหลักในการสร้างครอบครัว คือ ต้องรักษาความดีให้เป็นประโยชน์ การอยู่ร่วมกันของครอบครัว ซึ่งต่างคนต่างมีความคิดของตัวเอง ด้วยความรู้ความสามารถที่มี แต่เมื่อเกิดปัญหา ต้องไม่ใช้แต่เหตุผลของตัวเอง เพราะจะทำให้ต่างฝ่ายต่างเอาชนะ ควรใช้ความรักเป็นเหตุผลที่เข้ามาช่วยตัดสิน  


"ครอบครัวต้องมีความสุข ต้องเข้าใจกัน ขอให้ทุกคนพยายามทำงาน คนทุกคนมีความสามารถมากกว่าที่เราคิด อยู่ที่ว่าเราจะขวานขวายเอาความสามารถออกมาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด"

"ประยุทธ มหากิจศิริ" พ่อตัวอย่างแห่งชาติ

นายประยุทธยังกล่าวอีก เขาได้ส่งต่อหลักคิดในการทำงาน ที่สอนให้ลูกๆ ต้องรู้จักการเอาใจใส่ รับผิดชอบ ถ้ารับผิดชอบเอาใจใส่ ความสำเร็จก็จะเกิดง่ายขึ้น และที่สำคัญ ทำอะไรอย่าประมาณ การทำงานก็ต้องคำนึงเสมอว่า ยาพิษกินไม่ได้ฉันท์ใด การทำผิดกฎหมายก์ทำไม่ได้ฉันท์นั้น  

สำหรับครอบครัว "มหากิจศิริ" ถือเป็นความโชคดีที่ลูกทั้ง 3 คน มีความรับผิดชอบ และได้ซึมซับสิ่งที่พ่อแม่ทำงานมาอย่างวิริยะอุตสาหะ ทุกคนเป็นคนดี ใส่ใจในการศึกษาหาความรู้ ขณะนี้ธุรกิจที่พ่อสร้างมากกว่า 50 ปี กำลังส่งต่อสู่รุ่นลูก ซึ่งก็ถือเป็นช่วงที่หนักหนา เพราะการที่ลูกชาย "กึ้ง - เฉลิมชัย มหากิจศิริ" กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ซึ่งเขามารับสืบทอดกิจการ ต้องเวลาเพียงสั้นๆ ในการศึกษางานทั้งหมด 
"ประยุทธ มหากิจศิริ" พ่อตัวอย่างแห่งชาติ