svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

โรงสีข้าวไทย เฮ "กรุงไทย" รับปลดเงื่อนไขเข้ม เปิดทางแข่งซื้อข้าวเปลือก

18 ตุลาคม 2566

นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยผู้บริหารแบงก์กรุงไทย รับพิจารณาปลดล็อกมาตรการคุมเข้ม เปิดทางช่วยเสริมสภาพคล่องโรงสีแข่งซื้อข้าวเปลือกดันราคา ลุ้นข่าวดี รับฤดูกาลข้าวเปลือกนาปี 2566/67

นายรังสรรค์ สบายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า เมื่อวันที่ 17 ต.ค.66  กลุ่มโรงสี 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่เป็นลูกค้าธนาคารกรุงไทย นำโดยนายรังสรรค์ สบายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล อุปนายกฯ ได้นัดประชุมพบปะกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงไทยคือนายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง พร้อมทั้งทีมงานผู้ช่วย และคณะทำงานที่ดูแลกลุ่มลูกค้าธุรกิจในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

โรงสีข้าวไทย เฮ "กรุงไทย" รับปลดเงื่อนไขเข้ม เปิดทางแข่งซื้อข้าวเปลือก

ทั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาและข้อขัดข้องของการใช้วงเงินในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรกลุ่มลูกค้าโรงสี โดยมีการพูดคุยปัญหากันในหลายประเด็น เพื่อทำความเข้าใจถึงธรรมชาติทางการค้าของกลุ่มธรุกิจโรงสีเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการใช้เงิน เนื่องจากในขณะนี้กำลังจะเริ่มเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกนาปีในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงสีข้าวไทย เฮ "กรุงไทย" รับปลดเงื่อนไขเข้ม เปิดทางแข่งซื้อข้าวเปลือก

ในมุมของโรงสีได้สะท้อนปัญหาเรื่องความเข้มงวดและกฎระเบียบของทางธนาคาร ทั้งในเรื่องการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน การตรวจสต๊อกสินค้าของธนาคารที่มีมาตรการที่เข้มข้น อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับธรรมชาติทางการค้าในกลุ่มธุรกิจโรงสีข้าว จนทำให้การค้าของกลุ่มธุรกิจโรงสีข้าวอาจจะเกิดการชะงักเรื่องเงินทุนในการรับซื้อข้าวจากเกษตรกร
 

ในหารือครั้งนี้ทางผู้บริหารธนาคารกรุงไทยได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ จากผู้ประกอบการ และจะนำข้อมูลไปนำเสนอต่อคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดนโยบายในลำดับถัดไป ในส่วนของสมาคมโรงสีข้าวไทยมีความกังวลว่า หากทางธนาคารยังไม่ผ่อนคลายมาตรการความเข้มงวดในการใช้สินเชื่อ เกรงว่าในฤดูการรับซื้อข้าวเปลือกที่กำลังจะมาถึง จะเกิดปัญหาสภาพคล่องกับกลุ่มลูกค้าของธนาคารกรุงไทย และจะทำให้การรับซื้อข้าวเปลือกเกิดการชะงัก จะส่งผลทำให้เกิดปัญหาการซื้อขายข้าวเปลือกจากเกษตรกรในภายภาคหน้า 

โรงสีข้าวไทย เฮ "กรุงไทย" รับปลดเงื่อนไขเข้ม เปิดทางแข่งซื้อข้าวเปลือก