ธ.ก.ส.โอน"เงินประกันรายได้เกษตรกร" งวดที่ 1-19 เช็คที่นี่

26 ก.พ. 2566 | 10:56 น.

ตรวจสอบเงิน "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ธ.ก.ส. ประกาศแล้วโอนจ่ายงวดที่ 1-19 ล่าสุดรอรับเงินส่วนต่างราคาข้าวใครยังไม่ได้รีบอัพเดทเลย เช็คที่นี่

อัพเดทโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร", "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ตรวจสอบเงิน "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" อนุมัติกรอบวงเงิน 81,266 ล้านบาท จาก มติ ครม. เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 65  ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 2565/2566 ล่าสุด  ธ.ก.ส. ประกาศแล้วโอนจ่ายงวดที่ 1-19  แล้ว 

 

แหล่งข่าวธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ผลการจ่ายเงินชดเชยให้กับชาวนา ใน “โครงการประกันรายได้ข้าว”  สำหรับงวดที่ 1-19  รวมทั้งสิ้น  4,678,000 ครัวเรือน วงเงิน 18,337.50   ล้านบาท  คิดเป็น 42.81 % คงเหลือวงเงิน 10,486.74 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

 

  • “ภาคเหนือ”  ธ.ก.ส.โอนเงิน จ่ายชดเชย  721,745 ครัวเรือน  วงเงิน2,574.37  ล้านบาท

 

  • “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เกษตรกรได้รับเงินชดเชย 3.04 ล้านครัวเรือน วงเงินกว่า  5.6 หมื่นล้านบาท

 

  • “ภาคกลาง “ เกษตรกรได้รับเงินชดเชย 137,770 ครัวเรือน วงเงิน 724.10 ล้านบาท

 

  • “ภาคตะวันตก” เกษตรกรได้รับเงินชดเชย 131,903 ครัวเรือน  วงเงิน 532.23 ล้านบาท

 

  • “ภาคใต้”  เกษตรกรที่ได้รับเงินชดเชย  22,639 ครัวเรือน  วงเงิน 41.56 ล้านบาท

 

  • “สำนักกิจการนครหลวง”  เกษตรกรที่ได้รับเงินชดเชย 16,479 ครัวเรือน วงเงิน 54.62 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ยังโอนไม่สำเร็จ  อีก 914  ครัวเรือน โดยแบ่งเป็นเกษตรกรที่  ไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.  739 ราย สูงสุด  , ส่วนที่เหลือ ชื่อ สกุล ขึ้นทะเบียน ไม่ตรงกับบัญชีเงินฝาก,บัญชีปิด และ บัญชีถูกอายัด/บัญชีไม่เคลื่อนไหว  เป็นต้น

 

ผลการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าว งวด 1-19