ยังไม่ได้ “เงินประกันรายได้ข้าว" ปี 65/66 ติดต่อ ธกส. ด่วน

28 ธันวาคม 2565

นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน แจ้งข่าว ธ.ก.ส. ประกาศรายชื่อชาวนา ยังไม่ได้ “เงินประกันรายได้ข้าว" ปี 2565/66 ติดต่อ ธ.ก.ส. สาขา ด่วน ใกล้บ้าน

ภายหลังจากที่รัฐบาล ได้อนุมัติโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง มาจนถึง  งวดที่ 10 และงวดที่ 1-9 (เพิ่มเติม) กำหนดโอนวันที่ 21 ธ.ค. 2565 ประกันรายได้เกษตรกร ที่ผ่านมา (คลิกอ่าน)

 

ล่าสุด นายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และ ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ธ.ก.ส. ฝากแจ้งข่าว ชาวนาที่ยังไม่ได้เงินประกันรายได้ข้าว โดย ธ.ก.ส. ประกาศรายชื่อ นามสกุล และที่อยู่ หากใครรู้จัก ติดต่อ ธ.ก.ส.สาขาด่วน

 

ภาคเหนือ ธ.ก.ส. แจ้งโอนไม่สำเร็จ จังหวัดเชียงใหม่ สูงสุด 270 คน 

 

ภาคเหนือ

ภาคกลาง จังหวัดที่โอนเงินยังไม่สำเร็จ สูงสุด คือ จังหวัดนครสวรรค์

 

ภาคกลาง ยังโอนเงินไม่สำเร็จ

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ ธ.ก.ส. ยังโอนไม่สำเร็จสูงสุด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ยังโอนไม่สำเร็จ สูงสุด

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ธ.ก.ส.ยังโอนไม่สำเร็จสูงสุด

 

ภาคตะวันตก

 

ภาคใต้ จังหวัด นครศรีธรรมราช และปัตตานี ธ.ก.ส. ยังโอนสำเร็จ สูงสุด เท่ากัน

ภาคใต้

 

1. ธ.ก.ส. ประกาศรายชื่อชาวนา ไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. 3,697 ราย (คลิกอ่าน

 

2.กรณีชื่อ-สกุลผู้ขึ้นทะเบียนไม่ตรงกับบัญชี (คลิกอ่าน)

 

3.กรณีโอนไม่สำเร็จ (คลิกอ่าน

 

ช่องทางเช็คเงินประกันรายได้ข้าว

แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง

กรณีสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family

ผ่านเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com เช็คสถานะคลิกที่นี่

 

ตรวจสอบสถานะโอนเงิน