เช็คที่นี่ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 19

17 กุมภาพันธ์ 2566

อัพเดท ตรวจสอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ปี 25ุ65/66 จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 19 เช็คที่นี่

ความคืบหน้าการโอนเงิน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66  หรือ “ประกันรายได้ข้าว”  ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินประกันรายได้เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 65 ล่าสุดผลการดำเนินการงานถึง งวดที่ 19 แล้ว

 

เช็คที่นี่ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 19

 

นายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และ ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66  รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า โครงการประกันรายได้ข้าว วันนี้ มาถึงงวดที่ 19 แล้ว สำหรับเกษตรกรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2566  สำหรับความเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน15%  มีรายละเอียด ดังนี้

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ  สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

 2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยส่วนต่า ตันละ  367.77 บาท

 3.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี  ราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกัน

4.ข้าวเปลือกเจ้า  ชดเชยจ่ายส่วนต่างตันละ  100.63 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว ราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกัน

 

เช็คที่นี่ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 19

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่งวดที่ 19 เป็นต้นไป สำหรับเกษตรกรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 มีจำนวน 40,902 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก  232,162  ไร่ ผลผลิตรวม 139,990  ตัน ส่วนกลุ่มภาคใต้ กรมส่งเสริมการเกษตร ประเมินข้าวนาปี 2565/66  มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 120,718 ครัวเรือน เนื้อที่เพาะปลูก 1,257,095 ไร่  ซึ่งคาดว่าจนถึงสิ้นฤดูกาล กลุ่มภาคใต้ยังสามารถขึ้นทะเบียนได้ จะมาขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมอีก 24,447 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก  305,655 ไร่ รวมเป็นจำนวน  145,165 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 1,562,750 ไร่ เท่ากับการขึ้นทะเบียนในปี 2564/65

 

นายธีร์วริศ กล่าวว่า  ในงวดที่ 19 นี้ รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรทั้งสิ้น 2.06  ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบราคาเกณฑ์อ้างอิงที่คำนวณได้ในงวดที่ 18 เปรียบเทียบกับงวดที่ 19 พบว่า ราคาข้าวเปลือกทุกชนิดปรับตัวลดลง

 

เช็คที่นี่ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 19

 

มติคณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบ ให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชยโครงการประกันรายได้ข้าว งวดที่ 19 โดยโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยตรง ดังนั้นหากเกษตรกร ใครที่ยังไม่เงิน สามารถ ผ่านเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com  เช็คสถานะ ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เช็คที่นี่ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 19

กรมการค้าภายใน ประกาศ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 19 

 

 

พลิกแฟ้ม "ประกันรายได้ข้าว" งวด 1-18 

 

เช็คที่นี่ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 19

 

เช็คที่นี่ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 19

 

เช็คที่นี่ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 19

 

เช็คที่นี่ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 19

 

เช็คที่นี่ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 19

 

เช็คที่นี่ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 19

 

เช็คที่นี่ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 19

 

เช็คที่นี่ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 19

 

เช็คที่นี่ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 19

 

เช็คที่นี่ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 19

 

เช็คที่นี่ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 19

 

เช็คที่นี่ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 19

 

เช็คที่นี่ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 19

 

เช็คที่นี่ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 19

 

เช็คที่นี่ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 19

 

เช็คที่นี่ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 19

 

เช็คที่นี่ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 19

 

เช็คที่นี่ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 19