เปิด 5 ชาติเข้าไทยสูงสุด ดันนักท่องเที่ยวต่างชาติทะลุ 23 ล้านคนแล้ว

14 พ.ย. 2566 | 06:51 น.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อัพเดทสถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุด พบขณะนี้ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทยทะลุ 23 ล้านคนแล้ว สร้างรายได้ 981,690 ล้านบาท เปิด 5 ชาติไหนเดินทางเข้าไทยสูงสุด เช็คที่นี่

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อัพเดทสถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุด พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 12 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทย ทั้งสิ้น 23,241,338 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 981,690  ล้านบาท ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

  • อันดับ 1 มาเลเซีย 3,824,445 คน 
  • อันดับ 2 จีน 2,902,462 คน
  • อันดับ 3 เกาหลีใต้ 1,375,958 คน 
  • อันดับ 4 อินเดีย 1,354,712 คน
  • อันดับ 5 รัสเซีย 1,170,203 คน

นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยสูงสุด 5 อันดับแรก

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ได้อัพเดทสถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงสัปดาห์ล่าสุด (วันที่ 6 - 12 พ.ย. 66) พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเบื้องต้นมีจำนวนทั้งสิ้น 611,121 คน คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 87,303 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 53,567 คน คิดเป็น 9.61 % (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 66)

โดยพบว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีวันหยุดในช่วงเทศกาลดิวาลีในมาเลเซีย และสิงคโปร์ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียนขยายตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมาก คิดเป็น 28.65 % หรือเพิ่มขึ้น 49,918 คน จากสัปดาห์ก่อนหน้า

สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล

อีกทั้งมีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินในช่วงฤดูหนาว ทำให้นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป ขยายตัวเพิ่มขึ้น 6.28 % นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกา ขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.71 % นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.11 % จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ขยับเพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับที่ 4 ส่งผลให้สัปดาห์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ นักท่องเที่ยวมาเลเซีย ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 53.28 % นักท่องเที่ยวจีน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.13 % นักท่องเที่ยวรัสเซีย ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า  4.95 % นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.87 % และนักท่องเที่ยวอินเดีย ปรับตัวลดลง 13.29 %

สำหรับในสัปดาห์ถัดไป คาดว่านักท่องเที่ยวจะปรับตัวเพิ่มขึ้น จากจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว การเพิ่มการอำนวยความสะดวก โดยการยกเลิกบัตรตม.6 ณ ด่านสะเดา เป็นการชั่วคราว การมีวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลดิวาลีของอินเดีย การยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือ วีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน คาซัคสถาน อินเดีย และไต้หวัน รวมถึงการขยายวันพำนักให้กับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ทั้งนี้ การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวระหว่างประเทศและในประเทศ ยังคงได้รับผลกระทบ

จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น และอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเหตุความขัดแย้ง ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ตลอดจนภาวะสงครามของอิสราเอลที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง