วิทยุการบินฯปรับเส้นทางบินขึ้น-ลงเครื่องบิน รับฤดูหนาว 2566

06 พ.ย. 2566 | 20:00 น.

วิทยุการบินฯ ปรับเส้นทางบินและทิศทางการวิ่งขึ้น-ลงเครื่องบินเข้าสนามบินดอนเมือง รวมถึงสนามบินสุวรรณภูมิ รับ ช่วงลมเปลี่ยนทิศฤดูหนาว 2566

วิทยุการบินฯ  ปรับเปลี่ยนเส้นทางบินและปรับทิศทางการวิ่งขึ้น-ลง ของเครื่องบิน เนื่องจากกระแสลมเปลี่ยนทิศทางในช่วงฤดูหนาว (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี)  เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทุกเที่ยวบิน

ดร. ณพศิษฏ์  จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.07-14.27 น. สนามบินดอนเมือง มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการวิ่งขึ้นและร่อนลงของอากาศยาน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศฉับพลัน  

ดร. ณพศิษฏ์  จักรพิทักษ์

โดยมีกระแสลมเปลี่ยนทิศทางมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการเปลี่ยนทิศทางลมดังกล่าว ส่งผลให้อากาศยานมีความจำเป็นต้องทำการบินสวนทิศทางลม ในการร่อนลงสู่สนามบินดอนเมือง และต้องบินผ่านเขตใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน 

วิทยุการบินฯปรับเส้นทางบินขึ้น-ลงเครื่องบิน รับฤดูหนาว 2566

ทั้งนี้ ลักษณะอากาศของสนามบินดอนเมืองในช่วงฤดูหนาว จะเป็นกระแสลมเหนือ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางและความเร็วลมที่เกินกว่าค่าเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินเกิดขึ้น  ก็จะมีความจำเป็นต้องปรับเส้นทางบินในลักษณะดังกล่าวอีก

วิทยุการบินฯ จะเฝ้าติดตามลักษณะอากาศ กับกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริหารจราจรทางอากาศเกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อไป 

สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ การปรับใช้เส้นทางบินและทิศทางการวิ่งขึ้น-ลงเครื่องบิน จะเป็นไปในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ อากาศยานจะทำการวิ่งขึ้นและร่อนลงที่มาจากทางทิศใต้ขึ้นทางทิศเหนือ ในระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปีเช่นกัน 

วิทยุการบินฯได้เตรียมพร้อมบริหารจราจรอากาศในช่วงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเข้าสู่ฤดูหนาว โดยได้ประสานงานแจ้งข้อมูลให้นักบินและสายการบินทราบเรื่องการปรับเปลี่ยนเส้นทางบินและปรับทิศทางการวิ่งขึ้น-ลง ของเครื่องบิน

นอกจากนี้ยังประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และเกิดผลกระทบต่อภาพรวมการให้บริการจราจรทางอากาศน้อยที่สุด