เชียงใหม่จัดประชุมนานาชาติRoute Asiaธุรกิจการบินใหญ่สุดเอเชีย

14 ก.พ. 2566 | 09:06 น.

จังหวัดเชียงใหม่-AOT เจ้าภาพร่วมจัดงาน Route Asia 2023 เวทีเจรจาธุรกิจการบินพาณิชย์ใหญ่สุดในเอเชีย ตอกย้ำศักยภาพเชียงใหม่ไมซ์ซิตี้ คาดสะพัด 80 ล้านบาท 

ระหว่างวันที่ 14 – 16 ก.พ. 2566 นี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เป็นเจ้าภาพ จัดงานประชุมเจรจาธุรกิจ The Route Development Forum for Asia 2023 ซึ่งเป็นงานประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT กล่าวว่า การระบาดเชื้อโควิด-19 ทำให้จํานวนผู้โดยสาร ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT ลดลงจาก 142 ล้านคนในปี 2561 เหลือเพียง 72 ล้านคนในปี 2562 และช่วงการระบาดปี 2563 - 2565 ปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยลดลงถึง 59 % เทียบกับก่อนการระบาด 

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT

เชียงใหม่จัดประชุมนานาชาติRoute Asiaธุรกิจการบินใหญ่สุดเอเชีย

อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 การเดินทางของผู้โดยสารมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากที่หลาย ๆ ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย มีนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ รวมถึงปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สายการบินกลับมาทำการบิน ในเส้นทางบินเดิมและเพิ่มเส้นทางบินใหม่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจการบินและธุรกิจท่องเที่ยว ให้สามารถฟื้นตัวและดำเนินกิจการได้ดีขึ้น 

การจัดงานประชุมเจรจาธุรกิจ The Route Development Forum for Asia 2023 ซึ่งเป็นงานประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ระหว่างท่าอากาศยาน สายการบิน หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในธุรกิจการบิน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จำนวนกว่า 800 ราย ได้มีโอกาสพบปะ เจรจา แลกเปลี่ยนมุมมอง และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) อันจะนำไปสู่การปรับปรุงเครือข่ายทางการบินและการดำเนินธุรกิจ ทำให้เกิดการพัฒนาการบริการในอนาคตที่ดียิ่งขึ้น

เชียงใหม่จัดประชุมนานาชาติRoute Asiaธุรกิจการบินใหญ่สุดเอเชีย

เชียงใหม่จัดประชุมนานาชาติRoute Asiaธุรกิจการบินใหญ่สุดเอเชีย

รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางการบิน (Route Networks) และการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งจะส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เช่น การจ้างงาน การแสดงความเชื่อมโยงของระบบขนส่ง การแสดงความพร้อมในการรองรับการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

สำหรับงานประชุม The Route Development Forum for Asia 2023 จะมีการอภิปรายระหว่างผู้แทนจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association: PATA) สภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airport Council International: ACI) สมาคมสายการบินภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Association of Asia Pacific Airlines: AAPA) สายการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ผู้บริหารสนามบิน รวมไปถึงผู้ผลิตอากาศยาน ถึงสถานการณ์การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายหลังโรคโควิด-19 การผ่อนคลายมาตรการเดินทางของประเทศต่าง ๆ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัว ทั้งในด้านมาตรการการเดินทาง การเพิ่มเส้นทางบินใหม่ แผนการจัดฝูงบิน การวางกลยุทธ์ใหม่ด้วยการพัฒนาศักยภาพให้รอบด้าน รวมถึงการทำให้ธุรกิจการบินสามารถฟื้นตัวจนกลับสู่สภาวะปกติ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

พล.อ.อ. ภานุพงศ์ เสยยงคะ กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประธานเปิดงานและบูธนิทรรศการ AOT  พร้อมด้วยดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT และ ศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ กรรมการอิสระAOT

นายนิตินัย กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า งานประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญของประเทศไทย ในการแสดงศักยภาพความพร้อมรองรับการให้บริการผู้โดยสารและสายการบินจากทั่วโลก ทั้งยังช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศในภาคเหนือตอนบน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ทำให้เกิดการขับเคลื่อนในภาคเศรษฐกิจ การสร้างงาน สร้างรายได้ รวมทั้งการเชื่อมโยงของระบบคมนาคมขนส่ง ตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอาเซียนต่อไป

ด้านนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่และบริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน) เสนอตัวและคว้าสิทธิ์เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเจรจาธุรกิจ The Route Development Forum for Asia ตั้งแต่ปี 2562 แต่ประสบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 จนเลื่อนมาจัดได้ในครั้งนี้

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

การได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ถือเป็นการตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติ ต่อศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการประชุมนานาชาติได้เป็นอย่างดี โดยงานนี้ถือเป็นงานประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเป็นงานสำคัญยิ่งในการแสดงศักยภาพความพร้อม ด้านการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานของเมืองเจ้าภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจมาร่วมลงทุนทำธุรกิจ

“งานนี้นอกจากจะถือเป็นการเปิดตลาดประชุมนานาชาติของเชียงใหม่ตั้งแต่ต้นปีแล้ว คาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 80 ล้านบาท จากการเข้าร่วมของผู้บริหารสายการบินและท่าอากาศยานทั่วโลก หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กว่า 1,200 คน ยังไม่นับรวมถึงการสร้างศักยภาพในอุตสาหกรรมการบิน การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และโอกาสในการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการด้านที่พักโรงแรม หรือสิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับประสบการณ์โดยตรง จากสินค้าและบริการต่าง ๆ ภายในเมือง ซึ่งเชื่อว่าจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านที่กล่าวมา” นายนิรัตน์ กล่าว

เชียงใหม่จัดประชุมนานาชาติRoute Asiaธุรกิจการบินใหญ่สุดเอเชีย

ทั้งนี้ ตลาดการประชุมนานาชาติ (Conventions) เป็นหนึ่งในตลาดหลักสำคัญของธุรกิจไมซ์ ความสำเร็จในการประมูลสิทธิ์งานประชุมนานาชาติเข้าสู่ประเทศไทยนั้น สะท้อนถึงศักยภาพของธุรกิจไมซ์ไทยในระดับนานาชาติทุกมิติ ทั้งในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการจัดงานระดับโลก บุคลากรมืออาชีพระดับสากล เครือข่ายสมาคม องค์กร สถาบันการศึกษาที่เข้มแข็ง และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ ที่สำคัญเมืองไมซ์ซิตี้ที่ได้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพจะสามารถสร้างชื่อเสียง สร้างความเชื่อมั่น ตลอดจนเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย

โดยในปี 2565 ที่สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย สถิติของนักเดินทางไมซ์ในจังหวัดเชียงใหม่ไมซ์ซิตี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 146,286 คน สร้างรายได้อยู่ที่ 636 ล้านบาท เชื่อว่าในปี 2566 นี้ อุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดเชียงใหม่จะเติบโตยิ่งขึ้นกว่าเดิม จากความเชื่อมั่นที่กลับมาหลังสถานการณ์โควิด

เชียงใหม่จัดประชุมนานาชาติRoute Asiaธุรกิจการบินใหญ่สุดเอเชีย

ทั้งนี้ ภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยนั้น ทีเส็บคาดการณ์ว่าหากสถานการณ์ในปี 2566 อยู่ในทิศทางบวกต่อเนื่อง ภาพรวมการเดินทางของไมซ์จะกลับมา 80% ของปี 2562 ทำให้ไทยมีรายได้ไมซ์รวมประมาณ 145,500 ล้านบาท คิดเป็น 70 % ของปี 2562 หรือเติบโตจากปี 2565 ถึง 327 %  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นหนึ่งในไมซ์ซิตี้ชั้นนำ ย่อมได้รับประโยชน์จากการเป็นจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพ และโดดเด่นด้วยอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนเสน่ห์ของเมืองและวิถีชีวิตของผู้คน

ขณะที่ Mr. Steven Small ซึ่งเป็น Brand Director of Routes บริษัท Informa Markets (UK) Ltd., กล่าวว่า เราตั้งตารอเวลาในการเข้าร่วมประชุมเจรจาThe Route Development of Asia 2023 ณ เมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย ครั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และขยายเครือข่ายธุรกิจการบิน ผ่านความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับสายการบิน สนามบิน และธุรกิจการบินทั้งหมดจากทั่วโลก 

เชียงใหม่จัดประชุมนานาชาติRoute Asiaธุรกิจการบินใหญ่สุดเอเชีย

อย่างที่ทุกคนทราบ สถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วโลกอย่างมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบิน ตามรายงานของ ICAO ในปี พ.ศ. 2564 ปริมาณผู้โดยสารทั่วโลกลดลง 2.2 พันล้านคน หรือ 49 % ในขณะที่ผู้โดยสารระหว่างประเทศลดลง 91%

การจัดงาน Route Development of Asia 2023 นับเป็นโอกาสที่ดี สำหรับอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยและทั่วโลก ที่จะฟื้นตัวและเจริญเติบโตอีกครั้ง หลังจากการระบาดของโรค รวมทั้งเป็นสถานที่และเวลาที่ทำให้เราได้ทำงานร่วมกัน เพื่อทำความรู้จักกัน พูดคุยและเจรจาธุรกิจ แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมการบินในอนาคต 

เชียงใหม่จัดประชุมนานาชาติRoute Asiaธุรกิจการบินใหญ่สุดเอเชีย

ที่เชียงใหม่เราอยู่ท่ามกลางความงดงามจากธรรมชาติของภูเขา วัฒนธรรมโบราณแท้ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีการอนุรักษ์เป็นอย่างดี และการต้อนรับคนท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เชียงใหม่เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบ สำหรับการรวมทุกคนเข้าด้วยกัน ไม่เพียงแต่สร้างความร่วมมือทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังสามารถสัมผัสกับความงดงามของภาคเหนือของประเทศไทยด้วย 

การจัดงาน Route Development of Asia 2023 นับเป็นหนึ่งของงานในปีนี้ ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม ได้มีโอกาสสำรวจประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคเหนืออย่างไม่เคยมีมาก่อน และเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่น่าจดจำที่สุดที่ต้องจดจำไปอีกนาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนำโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ความร่วมมือ มิตรภาพ และช่วงเวลาอันไม่อาจลืมเลือน กลับมาอีกครั้งในช่วงพักอยู่ที่เชียงใหม่ ประเทศไทย