คลังสั่งออมสินช่วยลูกหนี้นอกระบบ ถก ธปท. ปล่อยกู้ช่วยหนี้เสีย

19 ก.พ. 2567 | 02:46 น.

รมช.คลังสั่งออมสินช่วยลูกหนี้นอกระบบ จ่อถก ธปท. ปลดล็อคเงื่อนไขปล่อยกู้ช่วยหนี้เสีย อัพเดทผลการแก้หนี้นอกระบบ ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 1.2 หมื่นราย

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้ของประชาชนโดยในส่วนของ หนี้นอกระบบ ที่ กระทรวงมหาดไทย รับหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อลงทะเบียนลูกหนี้ และ เจ้าหนี้ พร้อมทั้งช่วยเจรจาระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ มีการเจรจาแล้ว และ ได้ส่งลูกหนี้นอกระบบ จำนวน 400 รายมาให้ ธนาคารออมสิน ช่วยในการปรับโครงสร้างหนี้ จากหนี้นอกระบบ ให้มาเป็นหนี้ในระบบ

อย่างไรก็ตาม ปัญหาของลูกหนี้นอกระบบบางส่วน คือ เคยเป็นหนี้ในระบบสถาบันการเงินด้วย และ บางส่วนเคยติดบัญชีเครดิตบูโร และบ างส่วนเป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสถาบันการเงินในระบบ  ซึ่งจากการหารือกับธนาคารออมสิน การติดเครดิตบูโร ไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการไม่ปล่อยกู้ แต่ในส่วนของลูกหนี้นอกระบบที่เป็น NPL กับสถาบันการเงินในระบบด้วยนั้น ตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในกรณีที่เป็นลูกหนี้ NPL สถาบันการเงินไม่สามารถปล่อยเงินกู้ให้ได้เพิ่มเติม 

“ธนาคารออมสิน จะต้องไปหารือกับธปท. ในฐานะผู้กำกับดูแลสถาบันการเงิน ว่า กรณีลูกหนี้ที่เป็นหนี้นอกระบบ และเป็น NPL ด้วย ธนาคารจะสามารถปล่อยสินเชื่อให้เพิ่มเติม เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ได้หรือไม่ หรือต้องให้ลูกหนี้ NPL เหล่านั้น ปรับโครงสร้างหนี้ก่อนที่จะได้รับสินเชื่อใหม่ หรือ จะสามารถ Waive เงื่อนไขนี้ให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ(SFI)ได้หรือไม่”

ส่วนผลของการแก้หนี้นอกระบบ ตั้งแต่เปิดรับลงทะเบียน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2023 มียอดผู้ลงทะเบียนที่เป็นลูกหนี้มากกว่า 140,000 ราย ยอดมูลหนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 9,800 ล้านบาท

ยอดของรายการที่มีข้อมูลครบและสามารถเข้ากระบวนการไกล่ได้ 21,000 ราย และไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 12,000 ราย คิดเป็น 57% ของจำนวนที่เข้าสู่กระบวนการ และผลจากการไกล่เกลี่ยทำให้มูลหนี้ลดลงกว่า 670 ล้านบาท