คลังประกาศ "ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม" ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

06 ก.พ. 2567 | 06:54 น.

คลังประกาศยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่าน 3 ช่องทาง ดันไทยสู่ Digital Asset Hub มีผล 1 ม.ค.67 เป็นต้นไป

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังต้องการยกระดับการระดมทุนของประเทศผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล คู่ขนานกับเครื่องมือระดมทุนเดิม เดินหน้าพัฒนาและสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการระดมทุนในเศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลตั้งเป้าไทยเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Hub) ของภูมิภาค 

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

โดยกระทรวงการคลังออกมาตรการใหม่ ดังนี้

1. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับการโอน (ขาย) สินทรัพย์ดิจิทัล

  • 1.1. คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) และโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility token) ที่ซื้อขายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป “แบบไม่กำหนดเวลาสิ้นสุด”
  • 1.2. โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment token) ให้ได้รับยกเว้น VAT ตามเดิม

2. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ซื้อขายผ่านทั้ง 3 ช่องทาง ได้แก่

  • 1) ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange)  
  • 2) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Broker)
  • 3) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Dealer) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. จากเดิมที่ได้ยกเว้นเฉพาะ Exchange

3. กระทรวงการคลัง และสำนักงาน ก.ล.ต. กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีการกำหนดให้ “โทเคนดิจิทัล” บางลักษณะเป็น “หลักทรัพย์”

“ท่านนายกรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางในภาพใหญ่ว่ารัฐบาลนี้สนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการระดมทุนของประเทศ โดยต้องคำนึง “เสถียรภาพ” ของระบบการเงิน แต่ต้องไม่สูญเสีย “ศักยภาพ” การพัฒนา”