คลังผ่อนเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง หนุนเบิกจ่ายงบตามเป้า 93%

08 กุมภาพันธ์ 2567

คลังผ่อนเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เตรียมเปิดประมูลโครงการ ออก TOR รองบประมาณปี 67 คลอดได้ หนุนเบิกจ่ายตามเป้า 93% พร้อมเข้มอุทธรณ์มั่ว

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ที่คาดว่าจะล่าช้าประมาณ 7 เดือนนั้น กรมบัญชีกลางได้ออกมาตรการเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมทั้งหมด กรมบัญชีกลางตั้งเป้าหมายไว้ที่ 93 % โดยงบรายจ่ายประจำ ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 98 % และงบรายจ่ายลงทุนตั้งเป้าหมายไว้ที่ 75 %

ทั้งนี้ ในระหว่างที่พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ยังอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการงบประมาณนั้น ส่วนราชการที่มีโครงการลงทุน สามารถดำเนินการเพื่อเตรียมการประมูลก่อนได้ สำหรับขั้นตอนการออก TOR เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจได้รับทราบ

ส่วนกรณีที่ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาในวาระ 2 หรือวาระ 3 แล้ว ส่วนราชการสามารถทำการเปิดประมูลโครงการได้ โดยมีเงื่อนไขกับผู้ที่ชนะการประมูลว่า จะมีการลงนามก็ต่อเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายมีผลบังคับใช้แล้ว

นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ปัญหาหนึ่งที่ทำให้การประมูลโครงการลงทุนของภาครัฐล่าช้า เป็นผลมาจากการที่ผู้แพ้การประมูล ยื่นอุทธรณ์ ซึ่งบางกรณีเป็นการยื่นอุทธรณ์ที่ไม่มีเหตุผล แต่ส่วนราชการเจ้าของโครงการก็ยังส่งเรื่องอุทธรณ์นั้นมาให้คณะกรรมการอุทธรณ์พิจาณา

โดยทำให้การลงนามในสัญญาโครงการต้องล่าช้าออกไป เพราะต้องรอผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการช่วยสกรีนคำอุทธรณ์ก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการพิจารณา

ส่วนการแก้ไขกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในหมวดที่ว่าด้วยการอุทธรณ์นั้น ตามข้อเสนอเดิมของกรมบัญชีกลาง ต้องการให้มีการวางเงินประกัน การอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตทางกฎหมายว่า การทำดังกล่าว อาจเป็นการลิดรอนสิทธิ์ของผู้ที่กระทำโดยสุจริต และเป็นการสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการ