คลังจ่อออกพันธบัตรออมทรัพย์ 4 หมื่นล้านบาท มี.ค.นี้

03 ก.พ. 2567 | 12:31 น.

คลังจ่อออกพันธบัตรออมทรัพย์ 4 หมื่นล้านบาท ในเดือนมี.ค.67 ชี้รายย่อยเข้าถึงได้ วางเป้าปีนี้ออกบอนด์ออมทรัพย์กว่า 1 แสนล้านบาท

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2567 กระทรวงการคลังมีแผนก่อหนี้ใหม่ ผ่านการระดมทุนด้วยเครื่องมือการออกพันธบัตรออมทรัพย์ วงเงิน 1 แสนล้านบาท ซึ่งจะจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ ครั้งแรกในช่วงเดือนมี.ค.67 นี้ วงเงิน 40,000 ล้านบาท

สำหรับการออกพันธบัตรออมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อบริหารการเงินการคลังของภาครัฐ ถือเป็นเครื่องมือในการระดมทุนของรัฐบาลที่หลากหลาย และยังเป็นการ Rollover ด้วย ทั้งนี้ การจำหน่ายดังกล่าวเปิดกว้างให้ประชาชนรายย่อยสามารถเข้ามาซื้อได้ 

นอกจากนั้น ได้มอบนโยบายให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เตรียมแผนการออกพันธบัตร (บอนด์) ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยไม่ได้ออกพันธบัตรดังกล่าวมานานกว่า 20 ปีแล้ว และเราศึกษาสกุลเงินไว้ในหลายๆ สกุลเงิน ได้แก่ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ, หยวน, และซามูไรบอนด์ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกณฑ์ดอกเบี้ยอ้างอิงให้กับภาคธุรกิจเมื่อมีการออกตราสาร หรือออกหุ้นกู้ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งเงินที่มีขนาดใหญ่กว่า ขณะเดียวกัน ฮ่องกงก็ได้แสดงความสนใจ ในเรื่องการออกพันธบัตรสกุลเงินหยวน กับดอลลาร์ โดยฮ่องกงเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาค ซึ่งตลาดทางการเงินมีความเข้มแข็ง