ฮือฮา ครม.ตั้ง "วิทยา ยาม่วง" หวนกลับเป็นข้าราชการนั่งรองปลัดคมนาคม

31 ต.ค. 2566 | 08:00 น.

ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง "วิทยา ยาม่วง" อดีตอธิบดีกรมเจ้าท่า หวนกลับเป็นข้าราชการอีกครั้ง นั่งตำแหน่งรองปลัดคมนาคมหลังลาออกจากราชการไปช่วงศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นรมว.คมนาคม ยุครัฐบาลลุงตู่

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการแต่งตั้ง นายวิทยา ยาม่วง ซึ่งได้ลาออกจากราชการในตำแหน่งเดิมคืออธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ให้กลับมาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ว่างอยู่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

พร้อมทั้งเห็นชอบโยกย้าย นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี กรมเจ้าท่า ที่ว่างอยู่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ประวัติ นายวิทยา ยาม่วง

นายวิทยา ยาม่วง เกิดวันที่ 22 กันยายน 2508 โดยข้อมูลด้านการศึกษานั้น นายวิทยา เป็นนักเรียนจ่าทหารเรือรุ่นปี 2524 และจบนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2539 และเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 51 และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการทัพเรือ กองทัพเรือ รุ่นที่ 44

การเริ่มรับราชการที่กองทัพเรือ เมื่อปี 2526 และย้ายมาทำงานที่กรมเจ้าท่า ปี 2533 โดยดำรงตำแหน่ง ผอ.สํานักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี ก่อนเป็น ผอ.สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 (สงขลา) และ ภูมิภาคที่ 5 (ภูเก็ต) จากนั้นเป็นผอ.สํานักกฎหมาย และเป็น ผอ.สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 (อยุธยา) ในปี 2559 

จากนั้นได้โยกย้ายมาเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำที่กระทรวงคมนาคม และขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 

แต่ในช่วงปี 2564 นายวิทยา ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ จากตำแหน่ง อธิบดีกรมเจ้าท่า ต่อกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยให้เหตุผลของการลาออก ว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพ 

รายงานข่าวกระทรวงคมนาคม ระบุว่า สาเหตุที่ทำให้นายวิทยา ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งในช่วงนั้น นอกจากปัญหาเรื่องสุขภาพนั้น อาจเป็นเพราะมีความกดดันในเรื่องของการทำงานด้วย เนื่องจากนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในขณะนั้น ได้มีการติดตามงานตามนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ของกระทรวงคมนาคมในทุกหน่วยงานในสังกัดอย่างเข้มงวด 

รวมทั้งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามแผนเป้าหมาย เพื่อหวังว่าจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ส่วนอีกสาเหตุของการลาออกนั้น อาจเป็นเพราะการแก้ไขกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมายของกรมเจ้าท่ามีความล่าช้า รวมทั้งขั้นตอนการออกใบอนุญาต ต่อใบอนุญาตเรือและท่าเรือต่างๆ มีการใช้ขั้นตอนระยะเวลายาวนาน