ข่าวดี!ครม.ลดราคาน้ำมันเบนซินยกแผง แก๊สโซฮอล์ 91 ลง 2.50 บาท

06 พ.ย. 2566 | 05:02 น.

ข่าวดี!ครม.ลดราคาน้ำมันเบนซินยกแผง แก๊สโซฮอล์ 91 ลง 2.50 บาท หลังมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ระบุใช้วิธีปรับลดภาษีสรรพสามิตเช่นเดียวกับกรณีของน้ำมันดีเซล เริ่ม 7 พ.ย. 66

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โพสเฟสบุ๊กส่วนตัว (พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค - Pirapan Salirathavibhaga) ระบุถึงการลดราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์91 ว่า เดิมในฐานะ รมว. พลังงาน จะเสนอที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบการปรับลดราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 ลงในอัตรา 2.50 บาทต่อลิตร 

โดยใช้วิธีปรับลดภาษีสรรพสามิตเช่นเดียวกับกรณีของน้ำมันดีเซลตามที่ ครม. เห็นชอบในหลักการไว้ 

แต่เมื่อลงไปทำงานพบว่าอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับเบนซินแก๊สโซฮอล์ทุกประเภทเป็นอัตราเดียวกันหมดมิได้แยกอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 ไว้ต่างหาก 

วันนี้จึงจำเป็นต้องให้ ครม. พิจารณาปรับลดภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ทุกประเภทลงแต่เพียงในอัตรา 1 บาทต่อลิตร 

ส่วนน้ำมันเบนซิน อี 10 ลดลง 90 สตางค์ อี 20 ลดลง 80 สตางค์ และ อี85 ลดลง 15 สตางค์ 

ข่าวดี!ครม.ลดราคาน้ำมันเบนซินยกแผง แก๊สโซฮอล์ 91-95 ลง 2.50 บาท

โดยกระทรวงการคลังเสนอให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของกระทรวงพลังงานไปบริหารจัดการให้ปรับลดราคาสำหรับเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 ลงอีกลิตรละ 1.50 บาท ให้เป็นลิตรละ 2.50 บาท ตามที่กระทรวงพลังงานเคยเสนอไว้ 

วันนี้ ครม. พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยกระทรวงการคลังเสนอให้เป็นมติว่าให้กองทุนน้ำมันไปบริหารจัดการชดเชยเงินที่ต้องใช้จ่ายในส่วน 1.50 บาทต่อลิตรดังกล่าวเองในภายหลัง มีกำหนด 3 เดือน นับแต่วันที่ 7 พ.ย. 2566 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินลงในครั้งนี้ เบื้องต้นจะทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ ประมาณ 2,000 ล้านบาท