ครม.ตั้ง บิ๊กขรก.กระทรวงอุตฯ "อดิทัต"ผงาดอธิบดีกรมเหมืองแร่

31 ต.ค. 2566 | 07:05 น.

มติ ครม.ล่าสุด 31 ตุลาคม อนุมัติแต่งตั้งโยกย้าย "บิ๊กข้าราชการ" กระทรวงอุตสาหกรรม รวม 4 ตำแหน่ง โยก "ศุภกิจ บุญศิริ" รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง "อดิทัต วะสีนนท์" รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขึ้นเป็น อธิบดี

31 ตุลาคม 2566 นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบในเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม) ดังนี้

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง จำนวน 4 ราย ดังนี้

นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

1.นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2.นายเอกนิติ รมยานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3.นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

4.นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย