จับตากระทรวงอุตสาหกรรมชงครม.ตั้ง"ซี 10"วันนี้ 4 ตำแหน่ง

31 ต.ค. 2566 | 04:09 น.

จับตากระทรวงอุตสาหกรรมชงครม.ตั้ง"ซี 10"วันนี้ 4 ตำแหน่ง ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากผู้บริหารคนเก่าที่เกษียณ มุ่งจัดทัพผู้บริหารรุ่นใหม่ของกระทรวงสอดรับกับการทำงานเชิงรุกของ นางสาวพิมพ์ภัทรา

รานงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม ระบุแจ้งว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 31 ตุลาคมนี้ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จะเสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม (ซี 10) รวม 4 ตำแหน่ง 

ทั้งนี้ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากผู้บริหารคนเก่าที่เกษียณ ประกอบด้วย 

  • นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ รองเลขาธิการสำนักงานอ้อยและน้ำตาล (สอน.) ขึ้นเป็นเลขาธิการสอน. 
  • นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.) เป็นอธิบดีกพร. 
  • นายเอกนิติ รมยานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรม(สมอ.) เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 
  • นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 

สำหรับการแต่งตั้งครั้งนี้ถือเป็นการจัดทัพผู้บริหารรุ่นใหม่ของกระทรวงอุตสาหกรรมให้สอดรับกับการทำงานเชิงรุกของ นางสาวพิมพ์ภัทรา เป็นล็อตสุดท้าย 

หลังจากก่อนหน้านี้ได้สลับเก้าอี้ซี 10 เดิม 4 ตำแหน่ง ในการประชุมครม.เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ประกอบด้วย นายวันชัย พนมชัย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) สลับกับนายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสมอ. ไปเป็นรองปลัดกระทรวงฯ

และตั้งนายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) และให้นายใบน้อย สุวรรณชาตรี เป็นรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ส่วนกระแสข่าวการโยกย้าย นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือกรอ. ไม่เป็นความจริง เพราะการสลับตำแหน่งผู้บริหารซี10 ระดับเดียวกันจบไปตั้งแต่ล็อตแรกแล้ว