บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน มกราคม 2566 ได้เงินพิเศษ 200 บาท

01 ม.ค. 2566 | 02:35 น.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เดือนมกราคม 2566 คลังเติมเงินพิเศษอีก 200 บาท กดเป็นเงินสดได้หรือไม่เช็คด่วนที่นี่

วันที่  1 มกราคม 2566  จากรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ได้อนุมัติให้ กรมบัญชีกลาง ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง มอบของขวัญปีใหม่2566 ให้กับผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยการเพิ่มเงินพิเศษอีก 200 บาท ให้กับผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคน เป็นเวลา 1 เดือน ไทม์ไลน์โอนเงินมีดังนี้

 วันที่ 1 มกราคม 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนมีเงินพิเศษเติมเพิ่ม 200 บาท 

 • ผู้มีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  จากเดิมได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน จะได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมเป็น 400 บาทต่อคนต่อเดือน
 • ผู้มีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากเดิมได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน จะได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมเป็น 500 บาทต่อคนต่อเดือน
 • ค่าก๊าซหุงต้มจำนวน 100 บาท (ระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2565)
 • ค่ารถโดยสาร บขส.  500 บาทต่อเดือน รถไฟฟ้า (MRT+BTS+ARL) / ขสมก. 500 บาทต่อเดือน
 • ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเงินพิเศษ 200 บาท

 

 

 

 

 วันที่ 18 มกราคม 2566

 • เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
 • สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง
 • ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไป

หมายเหตุ: ครม.อนุมัติ  ต่ออายุค่าน้ำ และ ค่าไฟ ออกไปอีก7 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566

วันที่ 22 ธันวาคม  2566

 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท
 • กดเป็นเงินสดได้.

 

ที่มา: กรมบัญชีกลาง