ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน คลัง ให้แก้ไขวันนี้วันสุดท้าย

23 ธ.ค. 2565 | 00:37 น.

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้ลงทะเบียนแก้ไขสถานะ วันนี้ 23 ธ.ค.วันสุดท้าย

วันนี้ 23 ธันวาคม 2565  ความคืบหน้าแก้ไขสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ล่าสุด กระทรวงการคลัง เปิดให้แก้ไขสถานะลงทะเบียนผ่าน-ไม่ผ่าน สำหรับ “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง

  • จำนวนทั้งสิ้น 1,386,423 ราย
  • ซึ่งผลการตรวจสอบ ณ วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 พบว่า
  • มีผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและมีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” เพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น 13,356 รายเท่านั้น

 

 

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่านทางออนไลน์

 

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน

 

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565 ที่หน่วยลงทะเบียน

  • สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
  • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
  •  ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
  •  และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา.

ที่มา: กระทรวงการคลัง