คลังเพิ่มเงินพิเศษ 200 บาท ดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เดือน

27 ธ.ค. 2565 | 07:25 น.

รมช.คลัง เผย ครม.ไฟเขียวเติมเงินพิเศษบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท นาน 1 เดือน ดูแลผู้มีรายได้น้อยกว่า 13.2 ล้านคน

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติเพิ่มเงินสวัสดิการพิเศษให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท นาน 1 เดือน โดยเริ่มในเดือนม.ค.66 ดูแลผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการ 13.2 ล้านคน ใช้งบประมาณ 2,600 ล้านบาท

 

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี เดิมได้รับเงินดูแลเดือนละ 300 บาท ก็จะได้รับเงินเพิ่มเป็น 500 บาทเดือน 

 

ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีรายได้ ตั้งแต่ 30,000 บาทเป็นต้นไป แต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี จากเดิมได้รับวงเงิน 200 บาทต่อเดือน จะเพิ่มเป็น 400 บาทต่อเดือน

 

"เรามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะกลุ่มที่มีรายได้น้อย ได้รับผลกระทบโดยตรงจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ยังอยู่ในระดับที่สูง ประกอบกับราคาพลังงานที่ยังคงมีแนวโน้มอยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อต้นทุนราคาสินค้าที่สูงขึ้น ทำให้มีผลกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นในการดำรงชีพ"