บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน มกราคม 2566 เช็คไทม์ไลน์โอนเงินที่นี่

25 ธ.ค. 2565 | 23:31 น.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เดือนมกราคม 2566 กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายเงินตรวจสอบไทม์ไลน์โอนเงินทั้งหมดได้ที่นี่

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เดือนมกราคม 2566 กรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมโอนเงินให้ผู้ถือบัตรกว่า 13.17  ล้านรายอย่างต่อเนื่อง โดย กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดการโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เดือนมกราคม 2566 ดังนี้

 

 วันที่ 1 มกราคม 2566

 • เติมเงิน ซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน
 •  กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน
 • ค่าก๊าซหุงต้มจำนวน 100 บาท (ระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2565)
 • ค่ารถโดยสาร บขส.  500 บาทต่อเดือน รถไฟฟ้า (MRT+BTS+ARL) / ขสมก. 500 บาทต่อเดือน
 • ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

 วันที่ 18 มกราคม 2566

 • เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
 • สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง
 • ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไป

หมายเหตุ: ครม.อนุมัติ  ต่ออายุค่าน้ำ และ ค่าไฟ ออกไปอีก7 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566

 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนมกราคม 2566

 

 

วันที่ 22 ธันวาคม  2566

 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท
 • กดเป็นเงินสดได้.

ที่มา: กรมบัญชีกลาง