เฮ! เพิ่มเงิน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” อีก 200 บาท เดือนม.ค. 2566

27 ธ.ค. 2565 | 08:03 น.

ครม. อนุมัติวงเงิน 2,644 ล้านบาท เพิ่มเงิน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” อีก 200 บาท จำนวน 13.2 ล้านคน ในเดือนมกราคม 2566 เพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการเพิ่มวงเงินใน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" อีก 200 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน ในเดือนมกราคม 2566 

 

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษ แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยครม.อนุมัติงบกลาง 2,644 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้มีบัตรฯ จำนวน 13.2 ล้านคน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2565)

 

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษครั้งนี้ แบ่งเป็น 

  1. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เคยได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน (จำนวน 3.54 ล้านคน) จะได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมเป็น 400 บาทต่อคนต่อเดือน
  2. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เคยได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน (จำนวน 9.68 ล้านคน) จะได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมเป็น 500 บาทต่อคนต่อเดือน

ทั้งนี้ครม. แจ้งเหตุผลว่า แม้ปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศได้คลี่คลาย แต่สถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความผันผวน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังอยู่ในระดับสูง รวมทั้งราคาพลังงานที่ยังคงมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคสูงขึ้น ทำให้กำลังซื้อของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดลง

 

จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางด้านรายได้ ทรัพย์สินและหนี้สิน ถึงแม้มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เพิ่มสูง ซึ่งมาตรการช่วยเหลือพิเศษนี้เป็นของขวัญปีใหม่ 2566 จากรัฐบาล ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้า ราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชน์กำหนด