svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เงินดิจิทัล10,000 บาท ล่าสุดตรวจสอบเงื่อนไขแบบอัปเดตที่นี่

10 พฤศจิกายน 2566

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ล่าสุดตรวจสอบ เงื่อนไข รายละเอียด แหล่งที่มาของเงินดิจิทัลวอลเล็ต กลุ่มคนที่จะได้รับสิทธิ พื้นที่ใช้จ่าย ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการ แบบอัปเดตได้ที่นี่

ความคืบหน้านโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ล่าสุด 10 พฤศจิกายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet แถลงผลการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ว่า ที่ประชุมได้กำหนดเงื่อนไขสำคัญของโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท คือให้คนไทย 50 ล้านคน ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ที่มีรายได้ไม่เกิน 7 หมื่นบาท หรือมีเงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาทสามารถเข้าร่วมโครงการได้

สรุปรายละเอียดเงินดิจิทัล 10,000 บาท 

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ครอบคลุม 50 ล้านคน และอีก 1 แสนล้านบาทในกองทุนเพิ่มขีดความสามารถ โดยรัฐบาลจะมอบสิทธิการใช้จ่าย 10,000 บาท ให้คนไทยที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ที่มีรายได้ไม่ถึง 7 หมื่นบาทต่อเดือน และมีเงินฝากต่ำกว่า 5 แสนบาท กล่าวคือ ถ้ารายได้เกิน 7 หมื่นบาท แต่มีเงินฝากน้อยกว่า 5 แสนบาท ก็จะไม่ได้รับสิทธิ  หรือ ถ้ารายได้น้อยกว่า 7 หมื่นบาท แต่มีเงินฝากมากกว่า 5 แสนบาท ก็จะไม่ได้รับสิทธิเช่นกัน 

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ให้สิทธิใช้ครั้งแรกในเวลา 6 เดือนหลังจากโครงการเริ่ม  และขยายพื้นที่การใช้จ่ายให้ครอบคลุมระดับอำเภอ

ขอบเขตการใช้งานเงินดิจิทัล 10,000 บาท จะใช้ได้กับร้านค้าที่อยู่ในอำเภอเดียวกับบัตรประชาชน 

ระยะเวลา 6 เดือนสำหรับการใช้เงินดิจิทัล 10,000 บาท“ครั้งแรก” ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อให้เงินมีการหมุนเวียน และหากไม่ได้ใช้ สิทธิที่เหลืออยู่ก็จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ  และเงินที่ถูกใช้และเข้าไปอยู่ในระบบแล้ว จะสามารถใช้จับจ่ายต่อได้จนถึงเดือนเมษาปี 2570

เงื่อนไขเงินดิจิทัล10000

คุณสมบัติของผู้รับสิทธิรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท

 • คนไทยที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป
 • มีเงินเดือนไม่ถึง 70,000 บาท และ มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท (ถ้าเงินเดือน 70,000 บาท ก็จะไม่ได้รับสิทธิ แม้ว่าเงินฝากมีไม่ถึง 500,000 บาท และถ้ามีเงินฝากเกิน 500,000 บาท แต่เงินเดือนไม่ถึง 70,000 บาทก็จะไม่ได้รับสิทธินี้เช่นกัน)
 • ในส่วนของเงินฝากที่กำหนดให้ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 500,000 บาทจะนับเฉพาะเงินฝากในระบบธนาคารทุกบัญชีเท่านั้น ไม่รวมสลากออมทรัพย์ การลงทุนในหุ้น การลงทุนในกองทุนในตลาดหลักทรัพย์ บัญชีเงินฝากในสหกรณ์

เงินดิจิทัล 10,000 บาทลงทะเบียนวันไหน ใช้จ่ายเมื่อไหร่?

 • มีนาคม 2567 ลงทะเบียน/ยืนยันสิทธิเงินดิจิทัล 10,000 บาท โดยยึดอำเภอตามทะเบียนบ้าน
 • พฤษภาคม-มิถุนายน 2567 เริ่มใช้เงินดิจิทัล 10,000 บาทครั้งแรก ผ่านแอปเป๋าตัง โดยประชาชนต้องใช้จ่ายภายในอำเภอตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
 • ตุลาคม 2567 สิ้นสุดระยะเวลาการใช้เงินของประชาชน
 • เมษายน 2570 สิ้นสุดระยะเวลาการใช้เงินของร้านค้า

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ซื้ออะไรได้ ไม่ได้

 • ประชาชนจะสามารถใช้ซื้อสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้กับบริการได้
 • ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้
 • ไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กัญชา กระท่อม พืชกระท่อม และผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อม
 • ไม่สามารถนำไปซื้อบัตรกำนัล บัตรเงินสด ทองคำ เพชร พลอย อัญมณีได้
 • ไม่สามารถนำไปชำระหนี้ได้
 • ไม่สามารถจ่ายค่าเรียน ค่าเทอม ได้
 • ไม่สามารถนำไปจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ หรือซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติได้
 • แลกเป็นเงินสดไม่ได้ แลกเปลี่ยนในตลาดต่างๆ ไม่ได้
 • คุณสมบัติร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท
 • ใช้ซื้อสินค้าได้ทุกร้านค้า ไม่ได้จำกัดแต่ร้านที่อยู่ในระบบภาษี
 • ไม่จำเป็นต้องจด VAT
 • ร้านค้ารถเข็น ร้านโชห่วย ร้านค้าที่อยู่บนแอปเป๋าตัง ใช้ได้หมด แต่ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ
 • ร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้น

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ซื้ออะไรได้ ไม่ได้

แหล่งเงินที่นำมาใช้แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท

 • ออกพระราชบัญญัติ เป็นวงเงิน 500,000 ล้านบาท ตามมาตรา 53 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ไทม์ไลน์เงินดิจิทัล 10,000 บาท

 • Digital Wallet จะใช้ระยะเวลาในการตีความโดยกฤษฏีกา และกระบวนการกฎหมายช่วงปลายปีนี้ นำเข้าสู่สภา ช่วงต้นปี 2567 จัดเตรียมงบประมาณ
 • เปิดให้ประชาชนได้ใช้ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 แต่ก่อนหน้านั้น จะมีโครงการ e-Refund ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป และโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถจะสามารถดำเนินการได้เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป

ไทม์ไลน์เงินดิจิทัล 10,000 บาท