เพื่อไทย มั่นใจเงินดิจิทัล 10,000 บาท ฟื้นความเชื่อมั่นผู้บริโภค

06 พฤศจิกายน 2566

พรรคเพื่อไทย มั่นใจนโยบายเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่าน Digital wallet ฟื้นความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ดันเป็นนโยบายที่มุ่งหวังที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ลุ้นวันที่ 10 พ.ย.นี้ เคาะรายละเอียดทั้งหมด

ดร.ธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงนโยบายเติม เงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่าน Digital wallet ว่า การดำเนินนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท จะเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลทำให้สภาวะตลาดมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการเติมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

“นโยบายเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท จะเป็นนโยบายที่มุ่งหวังที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ซึ่งจะส่งผลทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของ MSMEs เพราะในบริบทของสภาพตลาดในปัจจุบัน ประชาชนบางส่วนยังคงแบกรับภาระหนี้สินจากผลพวงของวิกฤตการณ์โควิด 19 ซึ่งบั่นทอนกำลังซื้อของผู้บริโภค”

ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า การให้ความสำคัญกับนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ส่งผลทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้น โดยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกันยายน 2566 อยู่ที่ระดับ 58.7 ปรับตัวดีขึ้นจากในเดือนสิงหาคม 2566 ที่ 56.9 เป็นการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สูงสุดในรอบ 42 เดือนนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 

ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่า การกำหนดทิศทางนโยบายทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นทั้งกับผู้บริโภคและนักลงทุน ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งรักษาความสามารถในการบริโภคของผู้บริโภค และขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ จะเป็นสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้มั่นคง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบการทุกระดับจะมีโอกาสเติบโต และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดของการผลักดันนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ของรัฐบาล ขณะนี้เตรียมได้ข้อสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการแล้ว ภายหลังนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยอมรับเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เตรียมนัดประชุมอีกครั้งเป็นนัดที่สอง โดยคาดว่า จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้

นายกรัฐมนตรี ยอมรับว่า รัฐบาลไม่มีความคิดที่จะถอยหลัง และต้องทำออกไปให้ดีที่สุด และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้คนได้รับผลประโยชน์สูงสุด และอยากให้สาธารณชนเข้าใจด้วยว่าระบบนี้วิธีการนี้ ไม่มีการคอร์รัปชัน ขณะที่เชิงปฏิบัติไม่มีที่ให้ประชาชนต้องสงสัยว่าใครได้อะไร โดยในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นี้ จะรู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ทั้งที่มาที่ไปทุกอย่าง ขั้นตอน ไทม์ไลน์ และกฎกติกาที่ชัดเจนต่อไป