svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

แม็คโคร ทำสำเร็จ หยุดขายกล่องโฟมบรรจุอาหารทุกสาขา รับวันคุ้มครองโลก

22 เมษายน 2565

แม็คโคร ขานรับภาครัฐ ประกาศความสำเร็จ หยุดขายโฟมบรรจุอาหารในทุกสาขาทั่วประเทศ รับวันคุ้มครองโลก เผย 4 ปี ช่วยลดขยะกล่องโฟมบรรจุอาหารกว่า 107 ล้านชิ้น จับมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และพันธมิตร ปลุกกระแสร้านอาหาร ร้านค้า ผู้บริโภค หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ทางเลือกต่อเนื่อง

 

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  เผยว่า  เนื่องในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2565 แม็คโครขอประกาศความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมครั้งสำคัญ นั่นคือ การหยุดขายโฟมบรรจุอาหารในแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ

 

ภายใต้โครงการ Say Hi to Bio, Say No to Foam ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ลดขยะโฟมบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ที่สร้างมลพิษและภาวะโลกร้อน ไปได้ถึง 107 ล้านชิ้น หรือเทียบเท่ากับการที่ช่วยรักษาต้นไม้ไว้ได้จำนวน 233,791 ต้น 

 

ทั้งนี้แม็คโครได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พันธมิตรทางธุรกิจ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่เป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญของแม็คโคร ลด เลิก และหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ไบโอ หรือผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทดแทนอย่างต่อเนื่อง  

 

แม็คโคร ทำสำเร็จ หยุดขายกล่องโฟมบรรจุอาหารทุกสาขา รับวันคุ้มครองโลก

 

“ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ Say Hi to Bio, Say No to Foam เราได้วางโรดแมพที่สอดคล้องไปกับภาครัฐเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการหยุดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์โฟมแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ในทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเริ่มหยุดจำหน่ายในสาขาแหล่งท่องเที่ยว ก่อนขยายมาเป็นทุกสาขา นอกจากนี้ยังได้มีการจัดสัมมนาให้ความรู้  จัดกิจกรรมรณรงค์กับผู้ประกอบการร้านอาหาร และตลาด พร้อมจัดโปรโมชั่นบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ในราคาประหยัด เพื่อสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง จนโครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้า ผู้บริโภคทั่วไป เห็นได้จากการเติบโตที่สูงขึ้นของกลุ่มบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ที่เติบโตขึ้นถึง 23%”

 

แม็คโคร ทำสำเร็จ หยุดขายกล่องโฟมบรรจุอาหารทุกสาขา รับวันคุ้มครองโลก

 

แม็คโคร ยังร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ทางเลือกย่อยสลายได้ที่ผลิตจากเยื่อไผ่ ชานอ้อย ต้นยูคาลิปตัส ข้าวโพด  โดยออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ  ทำให้ในปัจจุบันมีสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษ์โลกให้เลือกมากกว่า 530 รายการ 

 

แม็คโคร ทำสำเร็จ หยุดขายกล่องโฟมบรรจุอาหารทุกสาขา รับวันคุ้มครองโลก

 

จะเห็นได้ชัดว่า ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้า และผู้บริโภคทั่วไป ในปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมาก และต้องการมีส่วนร่วมในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้มากขึ้น ทั้งนี้แม็คโครได้วางเป้าหมายต่อไปในการเป็น ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และมุ่งมั่นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Net Zero ในการเป็นองค์กรลดปริมาณขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์ และองค์กรคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปีค.ศ.2030