จัดระเบียบ Test & Go “สนามบินสุวรรณภูมิ” ออกกฏเหล็กคุม700โรงแรม

20 เม.ย. 2565 | 08:29 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ ออกกฏเหล็กคุม 700โรงแรม จัดระเบียบ “Test & Go” แก้ปัญหาความแออัด ณ จุดนัดหมายระหว่างผู้โดยสารกับโรงแรม บริเวณพื้นที่โถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า จากการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงประจำท่าอากาศยาน (EOC) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้ประกอบการโรงแรมและท่องเที่ยว ดำเนินการแก้ไขปัญหาความแออัด ณ จุดนัดหมายระหว่างผู้โดยสาร Test & Go กับโรงแรม บริเวณพื้นที่โถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ

 

จัดระเบียบ Test & Go “สนามบินสุวรรณภูมิ” ออกกฏเหล็กคุม700โรงแรม

 

โดยมีการเปิดช่องทางออกและติดตั้งเคาน์เตอร์ให้บริการของโรงแรมเพิ่มขึ้น และ ททท. ยังได้จัดทำ QR Code ให้ผู้โดยสารสแกน ณ จุดรับกระเป๋าเพื่อตรวจสอบหมายเลขเคาน์เตอร์ให้บริการของโรงแรมที่ได้สำรองห้องพักไว้ เพื่อลดเวลาการค้นหาระหว่างผู้โดยสารกับตัวแทนโรงแรมซึ่งมีเป็นจำนวนมากกว่า 700 โรงแรมนั้น พบว่าสามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารพบกับตัวแทนโรงแรมได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

จัดระเบียบ Test & Go “สนามบินสุวรรณภูมิ” ออกกฏเหล็กคุม700โรงแรม

 

อย่างไรก็ตาม ยังคงพบปัญหาผู้โดยสารไม่พบกับตัวแทนโรงแรมที่เคาน์เตอร์ให้บริการโรงแรมตามหมายเลขที่ระบุใน QR Code รวมถึงบางโรงแรมไม่สามารถจัดรถมารับผู้โดยสารได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ผู้โดยสารใช้ระยะเวลาในการรอรถโรงแรมเป็นเวลานาน ซึ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนย์ EOC และ ททท. ไม่ได้นิ่งนอนใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมกันกำหนดมาตรการในการกำกับดูแลโรงแรมให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด

โดยต้องจัดตัวแทนและรถมารับผู้โดยสารให้พอเพียง และดำเนินการให้เรียบร้อยภายใน 15 นาที นับตั้งแต่นักท่องเที่ยวมาถึงหน้าเคาน์เตอร์โรงแรมจนถึงขึ้นรถออกจากอาคารผู้โดยสาร ในกรณีรถให้บริการของโรงแรมไม่สามารถเข้ารับผู้โดยสารได้ภายในเวลาที่กำหนด โรงแรมต้องใช้รถ AOT Limousine ที่ ทสภ. ได้จัดเตรียมไว้ หรือรถแท็กซี่ที่ได้รับอนุญาตซึ่งพร้อมให้บริการ

 

จัดระเบียบ Test & Go “สนามบินสุวรรณภูมิ” ออกกฏเหล็กคุม700โรงแรม

นอกจากนี้ ททท. ได้ประสานขอความร่วมมือจากศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC : Tourist Assistance Center) และตำรวจท่องเที่ยว เพื่อเข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวบริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ( Exit B และ C ) ร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและศูนย์ EOC ด้วย

 

         

จัดระเบียบ Test & Go “สนามบินสุวรรณภูมิ” ออกกฏเหล็กคุม700โรงแรม

 

ทั้งนี้หากพบว่ามีโรงแรมใดไม่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และยังพบปัญหาผู้โดยสารรอรถโรงแรมมารับนานเกินกว่า 15 นาที ททท. จะแจ้งเตือนผู้ประกอบการโรงแรมด้วยวาจาและทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ก่อน จากนั้น หากยังพบการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด โรงแรมดังกล่าวจะถูกตัดข้อมูลออกจากระบบ SHA extra plus ทันที ซึ่งจะส่งผลให้ผู้โดยสารไม่เห็นรายชื่อของโรงแรมดังกล่าวในขณะที่กดเลือกจองที่พัก 

 

สนามบินสุวรรณภูมิคาดว่า หาก ททท.มีการกำกับดูแลผู้ประกอบการอย่างเข้มงวดตามมาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหานี้หมดไป ทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น ลดความแออัดคับคั่งในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างแน่นอน