"สงกรานต์2565" ผู้โดยสาร"สนามบินสุวรรณภูมิ" พุ่ง106% พร้อมเตรียมแผนรองรับ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
07 เม.ย. 2565 เวลา 18:00 น. 356

สงกรานต์2565 ผู้โดยสารใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิพุ่ง106% เฉลี่ย 55,167 คนต่อวัน พร้อมเตรียมแผนรองรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์

สงกรานต์2565 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิพุ่ง106% เฉลี่ย 55,167 คนต่อวัน พร้อม
เตรียมแผนรองรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งให้จอดรถฟรีลานจอดรถระยะยาวโซน C ตั้งแต่วันที่ 11-17 เม.ย.65 พร้อมเชิญชวนถ่ายภาพพื้นที่จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ 

 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพิ่มขึ้น 106.59 % เตรียมแผนอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของผู้โดยสารที่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 สนามบินสุวรรณภูมิ ได้มีการยกเว้นค่าบริการลานจอดรถระยะยาวโซน C พร้อมเชิญชวนถ่ายภาพซุ้มเทศกาลสงกรานต์ 
  

 

"สงกรานต์2565" ผู้โดยสาร"สนามบินสุวรรณภูมิ" พุ่ง106% พร้อมเตรียมแผนรองรับ

 

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีผู้โดยสารเดินทางผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาว คาดการณ์ว่าระหว่างวันที่ 9 – 18 เมษายน 2565 จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 551,665 คน หรือเฉลี่ยวันละ 55,167 คน 

โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 195,484 คน และผู้โดยสารภายในประเทศ 356,181 คน หากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว (ระหว่างวันที่ 9 – 18 เมษายน 2564)  พบว่าจำนวนผู้โดยสารมีการขยายตัวในภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 106.59 ในส่วนของเที่ยวบินคาดว่าจะมีเที่ยวบินให้บริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,715 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 472 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.68 

 

ในจำนวนเที่ยวบินทั้งหมดนี้ มีสายการบินประจำและสายการบินเช่าเหมาลำจำนวน 7 สายการบิน ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ รวมทั้งสิ้น 173 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 48 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 125 เที่ยวบิน โดยสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษมากที่สุด คือ สายการบิน BANGKOK AIRWAYS จำนวน 127 เที่ยวบิน 

 

ดังนั้นสนามบินสุวรรณภูมิ จึงได้จัดเตรียมบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานก่อนที่จะถึงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง และในระหว่างวันหยุดยาวดังกล่าว สนามบินได้เตรียมความพร้อมบุคลากรด้านบริการและด้านบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ พร้อมทั้งได้บูรณาการการทำงานร่วมกับ หน่วยงานราชการ สายการบิน ผู้ประกอบการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ ให้สอดคล้องกับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพสูงสุด 

 

อีกทั้งเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ สนามบินสุวรรณภูมิ
ได้ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565  เวลา 00.01น. จนถึง วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 24.00 น. รวม 7 วัน โดยลานจอดรถโซนดังกล่าวสามารถรองรับรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน 

 

"สงกรานต์2565" ผู้โดยสาร"สนามบินสุวรรณภูมิ" พุ่ง106% พร้อมเตรียมแผนรองรับ

 

ทั้งนี้สนามบินสุวรรณภูมิมีรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ - ส่ง ผู้โดยสารทุก ๆ 15 นาที ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9511 ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 สนามบินสุวรรณภูมิได้จัดตกแต่งพื้นที่สำหรับถ่ายภาพ เพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ และยังเป็นการร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมประเพณีของไทย ระหว่างวันที่ 1 - 20 เมษายน 2565 จำนวน 2 จุด   

 

"สงกรานต์2565" ผู้โดยสาร"สนามบินสุวรรณภูมิ" พุ่ง106% พร้อมเตรียมแผนรองรับ

 

  • บริเวณประตู 5 ชั้น 4 โถงผู้โดยสารขาออก โดยสนามบินสุวรรณภูมิได้อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐาน ณ บริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมฯ เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล 

 

  • พื้นที่สำหรับถ่ายภาพบริเวณ Exit A ประตู 1 ชั้น 2 โถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ที่สามารถมองเห็นความสวยงามได้ 360 องศา 

  
สนามบินสุวรรณภูมิ ขอให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ เชื่อมั่นและมั่นใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด และ ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางมายังท่าอากาศยาน ประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออก 


ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง 

แท็กที่เกี่ยวข้อง