svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“สนามบินสุวรรณภูมิ”ล้อมคอกสยบดราม่า "นักท่องเที่ยว"Test&go"

11 เมษายน 2565

"สนามบินสุวรรณภูมิ" ล้อมคอกสยบดราม่า นักท่องเที่ยว"Test & go" ชี้แจงกรณีมีผู้เผยแพร่ภาพผู้โดยสารหนาแน่น ไม่ได้รับความสะดวก ณ จุดนัดหมายกับโรงแรมภายในอาคารผู้โดยสาร ล่าสุดแก้ปัญหาแล้ว

สนามบินสุวรรณภูมิ ล้อมคอกสยบดราม่า Test&go ชี้แจงกรณีมีผู้เผยแพร่ภาพผู้โดยสารหนาแน่น ไม่ได้รับความสะดวก ณ จุดนัดหมายกับโรงแรมภายในอาคารผู้โดยสาร เผยเป็นช่วงเวลาเที่ยวบินขาเข้ามีความหนาแน่นที่เกิดขึ้นระยะสั้น ล่าสุดขยายพื้นที่บริการเพิ่มเคาน์เตอร์พร้อมปรับรูปแบบการเรียงลำดับรายชื่อโรงแรม

 

 

หลังจาก นายอติชาญ เชิงชวโน หรือ อู๋ spin9 รีวิว ระบบ Test&Go สนามบินสุวรรณภูมิ เหมือนเล่นเกมหาโลโก้ ผู้โดยสารโวยหนัก โยนกันวุ่น เผยเจอแบบนี้ต่างชาติอาจไม่อยากกลับมาอีก โดยโพสต์ภาพความหนาแน่นและไร้ระบบของสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมระบุว่า “ผลงานการจัดการผู้โดยสาร Test&Go ของสนามบินสุวรรณภูมิ ไม่มีใครได้ไปไหนเลย ยืนกองรวมกัน เจ้าหน้าที่โรงแรมก็ตะโกนชื่อโรงแรมตัวเองจนเสียงแหบ มีจังหวะส่ายหัวบอกว่าไม่ไหวแล้วเหมือนกัน มีผู้โดยสารโวย เจ้าหน้าที่โรงแรมก็บอกให้ไปโวยการท่าฯ”

 

“สนามบินสุวรรณภูมิ”ล้อมคอกสยบดราม่า "นักท่องเที่ยว"Test&go"

“สนามบินสุวรรณภูมิ”ล้อมคอกสยบดราม่า "นักท่องเที่ยว"Test&go"

ล่าสุดนายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่ได้มีผู้เผยแพร่ภาพการเดินทางของผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ในสื่อสังคมออนไลน์ ที่แสดงให้เห็นความแออัดและไม่ได้รับความสะดวก ณ จุดนัดหมายระหว่างผู้โดยสารกับโรงแรมบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้านั้น

 

กิตติพงศ์ กิตติขจร

 

สนามบินสุวรรณภูมิขอเรียนชี้แจงว่าความแออัดดังกล่าวเกิดขึ้นในบางช่วงที่เที่ยวบินมีความหนาแน่น (Peak) ประกอบกับในช่วงนี้มีผู้เดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) ได้ผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศโดยยกเว้นการตรวจ RT-PCR ที่ต้นทาง ทำให้จำนวนผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ สนามบินสุวรรณภูมิเพิ่มขึ้นจากประมาณวันละ 6,000 – 7,000 คน เป็นวันละ 9,000 – 10,000 คน

 

จึงส่งผลให้บางช่วงเวลาเกิดความคับคั่งบริเวณจุดนัดหมายระหว่างผู้โดยสารกับโรงแรมที่บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 05.00 – 07.00 น. และ 12.00 – 15.00 น. โดยมีจำนวนผู้โดยสารในช่วงเวลาดังกล่าวประมาณ 1,500 – 2,000 คนต่อชั่วโมง ขณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 3,000 คนต่อชั่วโมง ตามมาตรการการคัดกรองด้านสาธารณสุขในปัจจุบัน

 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสนามบินสุวรรณภูมิได้ดำเนินการบูรณาการการให้บริการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงประจำท่าอากาศยาน (EOC) และทุกภาคส่วน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปรับการบริการให้สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ด้วยการขยายพื้นที่จัดตั้งเคาน์เตอร์บริเวณจุดนัดหมายระหว่างผู้โดยสารกับโรงแรมเพิ่มเติม จากเดิม 8 เคาน์เตอร์ เป็น 17 เคาน์เตอร์ 

 

“สนามบินสุวรรณภูมิ”ล้อมคอกสยบดราม่า "นักท่องเที่ยว"Test&go"

 

พร้อมทั้งกำหนดให้ติดป้ายแสดงชื่อโรงแรมเรียงตามตัวอักษรเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเข้ารับบริการของผู้โดยสาร นอกจากนี้สนามบินสุวรรณภูมิ ได้เพิ่มช่องทางออกจากห้องสายพานรับกระเป๋าขาเข้าจากจุดตรวจศุลกากรจากเดิม 1 ช่องทาง เป็น 2 ช่องทาง รวมถึงขอความร่วมมือโรงแรมเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่และรถรับส่งผู้โดยสารที่จะต้องนำไปตรวจ RT-PCR และรอผลที่โรงแรม ให้มีจำนวนเพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่ม   มากขึ้น พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ ทสภ. และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้โดยสารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“สนามบินสุวรรณภูมิ”ล้อมคอกสยบดราม่า "นักท่องเที่ยว"Test&go" “สนามบินสุวรรณภูมิ”ล้อมคอกสยบดราม่า "นักท่องเที่ยว"Test&go"

 

สนามบินสุวรรณภูมิได้ดำเนินการการให้บริการที่สอดคล้องกับแนวคิดการเดินทางวิถีใหม่ (Transport New Normal) เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข COVID - Free Setting อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้ยังสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร พร้อมกับการดูแลควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงต้องเข้มงวด ทั้งนี้ผู้โดยสารที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง