ภารกิจ ปรับกระบวนท่า ‘ไทยออยล์’ เดินกลยุทธ์ ESG ก้าวสู่องค์กร 100 ปี

08 ม.ค. 2565 | 04:47 น.

เราบาลานซ์ ESG สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล จนเป็นองค์กรธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และน่าเชื่อถือ สร้างคุณค่าให้กับ Stakeholder ทุกภาคส่วนด้วยความสมดุลย์และยั่งยืน

จากการเดินทางด้านธุรกิจ ที่ดำเนินมาถึง 60 ปี สำหรับธุรกิจกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ผู้นำเบอร์หนึ่งขององค์กร “วิรัตน์ เอื้อนฤมิต” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บอกว่า ถ้าเป็นคนก็ต้องบอกว่ากลางคนแล้ว ส่วนในด้านธุรกิจ ไทยออยล์มาถึงจุดที่ต้องปรับตัวต่อความท้าทายต่างๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กร 100 ปีต่อไป

 

ความท้าทายแรก ที่ ซีอีโอ ไทยออยล์ กล่าวถึง คือ ผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด- 19 ที่ทุกคนต้องประสบ รวมถึงธุรกิจน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นหนึ่งในคีย์ธุรกิจของโรงกลั่นไทยออยล์ ที่ได้รับผลกระทบอย่างจังกับการหยุดเดินทางอากาศยาน 

อีกประเด็นที่ท้าทายมากๆ คือ เมกกะเทรนด์ Energy Transition ที่ทั่วโลกกำลังลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล หันไปใช้พลังงานสะอาด ขณะเดียวกัน เรื่องของ สิ่งแวดล้อม หรือ COP26 ก็ผลต่อการดำเนินธุรกิจโรงกลั่น หากไทยออยล์ต้องการเดินหน้าธุรกิจอย่างมั่นคง ก็ต้องปรับตัว

ภารกิจ ปรับกระบวนท่า ‘ไทยออยล์’ เดินกลยุทธ์ ESG ก้าวสู่องค์กร 100 ปี

ไทยออยล์มีแนวคิดในการสร้างธุรกิจ ที่เรียกว่า Buliding on our strong foundation หรือ การสร้างการเจริญเติบโตจากพื้นฐานโรงกลั่นอันแข็งแกร่งของไทยออยล์ โดยขยายธุรกิจจะเดินหน้าไปในทิศทางของปิโตรเคมี และขยายตลาดไปให้ไกลกว่าในประเทศ 

ด้วยการมองหาตลาดใหม่ๆ ในภูมิภาค ตามวิสัยทัศน์ “Empowering Human Life Through Sustainable Energy and Chemicals หรือการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” และมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและการขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบการดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกมิติ 

ภารกิจ ปรับกระบวนท่า ‘ไทยออยล์’ เดินกลยุทธ์ ESG ก้าวสู่องค์กร 100 ปี

“เราบาลานซ์ด้าน ESG สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ไทยออยล์เป็นธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ สร้างคุณค่าให้กับ Stakeholder ทุกภาคส่วนด้วยความสมดุลย์และยั่งยืน ในขณะเดียวกันบริษัทต้องได้รับการยอมรับ และการสนับสนุนจาก stakeholders ทุกภาคส่วนด้วย”... โดยปีนี้ ไทยออยล์ เป็นบริษัทต้นแบบการอยู่ร่วมกัน ทั้งภาคสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

 

วิรัตน์” ขยายความแนวทางการเดินหน้าธุรกิจของไทยออยล์ว่า ธุรกิจไทยออยล์ ธุรกิจมีกลยุทธ์ 

 

3V ในการขับเคลื่อน โดย V ที่หนึ่ง คือ Value Maximization : การขยายแวลูเชน จากการกลั่นปิโตรเลียม ไปสู่ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์ดาวน์สตรีมของปิโตรเคมีด้วย ที่เราเรียกว่า High Value Products

 

V ที่ 2 คือ Value Enhancement : การ Integrated Value Chain Management ที่ขยายตลาดไปสู่ภูมิภาค ด้วยคอนเซ็ปต์ที่ว่า อาเซียนจะเป็น Regional Marketplace ของเรา และ V ที่ 3 คือ Value Diversifications : ธุรกิจต้องขยายการสร้างรายได้ให้มั่นคงด้วยการขยายการลงทุน เช่น การขยายสู่ธุรกิจไฟฟ้า และในอนาคตจะขยายไปธุรกิจใหม่อื่นๆเพิ่มเติม

 

ส่วนภาคสังคมที่เดินหน้าควบคู่กับธุรกิจ ไทยออยล์ทำงานภายใต้กรอบ ESG ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 3E ได้แก่ 

 

1. Enhance Enveronment 

เศรษฐกิจสีเขียว ไทยออยล์ตั้งเป้า Net Zero Carbon Emission ในปี 2060 และภายใน 2-3 ปีนี้ รายได้ไทยออยล์จะมีรายได้จากธุรกิจสีเขียวประมาณ 25% ซึ่งได้แก่ ไบโอฟิวด์ ไบโอดีเซล ไบโอเอทานอล และอนาคตจะขยายไปสู่ ไบโอเจ็ท  

 

2. Engage Society 

คือ การสร้างความมีส่วนร่วมกับสังคม โดยใช้คีย์คือ พลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน.odki สร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน

 

3. Ensure Good Governanace 

สร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการมีบรรษัทภิบาลที่ดี โดยใช้การบูรณาการ ธรรมาภิบาล (Governance) ความเสี่ยง (Risk) และ การปฏิบัติร่วม (Compliance) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับปัจจัยความท้าทายต่างๆ ทั้งกฎหมาย และกฎกติกา กับการขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศ ที่ต้องบาลานซ์กับการควบคุมภายในองค์กร และความยืดหยุ่นของธุรกิจ ที่จะบริหารจัดการความยั่งยืนของไทยออยล์ เพื่อการเดินหน้าสู่เป้าหมายองค์กร 100 ปี ต่อไป 

 

ความท้าทายในธุรกิจโลกยุคใหม่ ที่จะมีทั้ง Carbon Cardit หรือการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG ให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ในปี 2060 รวมถึงการบูรณาการธุรกิจเข้ากับกรอบของสังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะพื้นฐานของไทยออยล์ คือ ไฮโครคาร์บอน 

 

ดังนั้น ไทยออยล์ จึงต้องเดินหน้าตามกลยุทธ์และแผนงานในหลากหลายมิติ และในฐานะผู้นำองค์กร ซึ่งเป็นผู้นำทัพ ก็ต้องบาลานซ์ทุกอย่างให้ดี ด้วยประสบการณ์ทั้งด้านธุรกิจพลังงานและสังคม 

 

รวมถึงวิสัยทัศน์ที่ดี ที่จะนำพาไทยออยล์ก้าวสู่องค์กร 100 ปี ที่มีประสิทธิภาพและเป็นยอมรับตามเป้าหมายในที่สุด 

 

หน้า 17 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,746 วันที่ 6 - 8 มกราคม พ.ศ. 2565