ไทยออยล์ 60 ปี เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ ESG

02 ม.ค. 2565 | 04:16 น.

ไทยออยล์ องค์กรธุรกิจการกลั่นปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดำเนินการมากว่า 60 ปี ภายใต้กรอบการดำเนินงานด้าน ESG ที่มีครบมิติ

ทั้ง สิ่งแวดล้อม (Environment), สังคม (Social) และ ธรรมาภิบาล (Governance)

วิรัตน์ เอื้อนฤมิต

“วิรัตน์ เอื้อนฤมิต” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธุรกิจพลังงานมีความท้าทายเยอะมากในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในธุรกิจน้ำมันอากาศยาน ที่ไ่ด้รับผลกระทบจากการหยุดบินของสายการบินต่างๆ แต่องค์กรก็สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และฟันฝ่าปัญหามาได้ ด้วยแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG 

ไทยออยล์ดำเนินธุรกิจครบ 60 ปี บริษัทฯได้เตรียมแผนงานด้าน ESG แผนพร้อมเดินหน้าต่ออย่างเต็มที่ เพื่อนำพาองค์กรก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ไม่ใช่แค่เพียง 60 ปี แต่จะก้าวสู่องค์กร 100 ปี และเติบโตอย่างยั่งยืนไปเรื่อยๆ พร้อมมีผลตอบแทนที่ดีให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้น 

วิโรจน์ มีนะพันธ์
 
“วิโรจน์ มีนะพันธ์” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ ไทยออยล์ กล่าวว่า ESG เป็นพื้นฐานสำคัญครอบคลุมทุกๆ กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรไทยออยล์ รวมถึงกิจกรรมดูแลสังคม อาทิ โครงการไทยออยล์สวน 60 ปี หรือ ไทยออยล์ปาร์ค 

บนพื้นที่ 6 ไร่ ที่ประสานกับหน่วยงานเทศบาลแหลมฉบัง เพื่อสร้างเป็นของขวัญให้ชุมชนแหลมฉบัง เป็นสวนที่ต้อนรับกระแสธรรมชาติ นำระบบ  Circular Economy ที่นำพลังงานโซล่าเซลมาใช้ มีการคัดแยกขยะ พร้อมการออกแบบสวนสาธารณะที่รองรับทุกช่วงวัย มีทั้งสนามด็กเล่นและลานออกกำลังกาย ลู่วิ่ง ซึ่งขณะนี้เริ่มก่อนสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จะภายใน 4-5 เดือน
 

ไทยออยล์ 60 ปี  เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ ESG
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “คุณริเริ่มเราเติมเต็ม” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมส่งเสริมวัฒนธรรมจิตอาสา จากกิจกรรมที่พนักงานส่งเข้ามาในแอปพลิเคชั่น โดยจะแปลงกิจกรรมนั้นๆ เป็นเงินแล้วนำไปบริจาคให้องค์กรการกุศลต่างๆ โดยโครงการปิดไปกลางปี 2564 มีพนักงานร่วมกว่า 600 คน แปลงเป็นเงินได้ 1.3 ล้านบาท บริจาคให้องค์กรการกุศล และยังมีกิจกรรมย่อย อื่นๆ ยังมี กิจกรรม Thaioil 60th Charity Virtual Run 2021 โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม สมาร์ทฟาร์มมิ่ง และอื่นๆ 
 


ส่วนปีหน้า กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจจะมีทุกเรื่องของความยั่งยืนแฝงอยู่ในทุกโครงสร้างและองค์ประกอบ และการวัดผลความสำเร็จ ก็วัดในเรื่องของความยั่งยืนด้วย 

ไทยออยล์ 60 ปี  เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ ESG
 
นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังตั้งเป้าหมายสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เป็น Green ประมาณ 25% ซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินการใกล้เป้าหมายแล้ว รวมไปถึงการตั้งเป้า Net Zero Emission ในปี 2060 ผ่านองค์ประกอบหลัก คือ การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า (Energy Efficiency) ส่วนที่ 2 คือ การทำไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen) ด้วยการปลูกป่าดูดก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ และอีกส่วนคือ การนำเทคโนโลยีดักจับก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์มาใช้ 


 
ไทยออยล์ครบ 60 ปี กับการเดินหน้ากลยุทธ์ ESG ยังมีรายละเอียดอีกมากมาย โดยเฉพาะด้านสังคม และองค์กรที่ต้องติดตาม 

ไทยออยล์ 60 ปี  เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ ESG

หน้า 16-17 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,744 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 - 2 มกราคม พ.ศ. 2565