svasdssvasds

ไทยจับมือกลุ่มเคร์นส์  ดันปฏิรูปเกษตร หนุนค้าเสรี

24 มิ.ย. 2564 เวลา 9:08 น. 68

ไทยหารือกลุ่มเคร์นส์  ผลักดันการปฏิรูปการค้าสินค้าเกษตร เน้นให้มีการค้าเสรี  ลดการอุดหนุนที่บิดเบือนการค้า รวมถึงการลดอุปสรรคในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พร้อมประกาศเจตนารมณ์ให้การประชุมรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 12 เดือน พ.ย.นี้         

นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของโลก (กลุ่มเคร์นส์) อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2564 ที่ผ่านมา ผ่านการประชุมทางไกล โดยไทยได้ใช้โอกาสนี้ในการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการค้าสินค้าเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการเจรจาจัดทำกฎระเบียบระหว่างประเทศเรื่องการค้าสินค้าเกษตร เช่น การสนับสนุนให้การค้าสินค้าเกษตรเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรม มีความโปร่งใส รวมถึงการลดการอุดหนุนที่บิดเบือนการค้า การหาข้อสรุปในการสำรองสินค้าเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนการลดอุปสรรคทางการค้า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ไทยจับมือกลุ่มเคร์นส์   ดันปฏิรูปเกษตร หนุนค้าเสรี

“ ไทยยังได้ร่วมรับรองแถลงการณ์รัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของสมาชิกที่จะร่วมกันหาข้อสรุปการเจรจาการค้าสินค้าเกษตรในการประชุมรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 12 ที่จะจัดขึ้นในเดือนพ.ย.2564 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อให้สมาชิก WTO ปฏิรูปการค้าสินค้าเกษตรและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยเฉพาะการลดความยากจนและยุติความหิวโหย การเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต ต่อเกษตรกรและผู้บริโภคสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง”

 

ไทยจับมือกลุ่มเคร์นส์   ดันปฏิรูปเกษตร หนุนค้าเสรี

ขณะเดียวกัน สมาชิกกลุ่มเคร์นส์ยังมุ่งมั่นให้การหารือ 3 ประเด็นหลักของ WTO ให้มีความคืบหน้า ได้แก่ 1.การลดการอุดหนุนภายในสินค้าเกษตรที่บิดเบือนการค้า 2.การยกเลิกการอุดหนุนส่งออกสินค้าเกษตร และ 3.การเข้าสู่ตลาด ซึ่งหากการหารือประเด็นดังกล่าวมีความคืบหน้า จะเป็นประโยชน์ต่อการขยายตลาดสินค้าเกษตรของไทย ในฐานะประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้ภาคเกษตรของไทยมีตลาดที่กว้างและแน่นอน รวมทั้งแข่งขันกันด้วยความเป็นธรรมมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมามีหลายประเทศใช้นโยบายอุดหนุนการเกษตรที่บิดเบือนการค้า ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกผันผวน และกระทบต่อประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตร ซึ่งการลดการอุดหนุนและแข่งขันในตลาดโลกอย่างเป็นธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย
     ไทยจับมือกลุ่มเคร์นส์   ดันปฏิรูปเกษตร หนุนค้าเสรี

สำหรับกลุ่มเคร์นส์ (Cairns Group) เป็นการรวมกลุ่มของประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายสำคัญของโลก มีเป้าหมายเพื่อผลักดันการเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตรภายใต้ WTO ประกอบด้วยสมาชิก 19 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี โคลอมเบีย คอสตาริกา กัวเตมาลา อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ปารากวัย เปรู ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ ไทย อุรุกวัย และเวียดนาม โดยมียูเครนเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ ในปี 2562 กลุ่มเคร์นส์ส่งออกสินค้าเกษตรรวมมูลค่า 398,660 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 27.37% ของการส่งออกสินค้าเกษตรทั่วโลก ซึ่งผู้ส่งออกสินค้าเกษตรสูงสุดในกลุ่มเคร์นส์ ได้แก่ บราซิล มูลค่า 83,238 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แคนาดา มูลค่า 51,386 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อินโดนีเซีย มูลค่า 33,036 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยมูลค่า 32,942 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 2.26% ของการส่งออกสินค้าเกษตรทั่วโลก