svasdssvasds

สหภาพฯขอเจ้าหนี้โหวตผ่านแผนฟื้นฟูการบินไทย19พ.ค.นี้

18 พ.ค. 2564 เวลา 23:00 น.

สหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทยออกแถลงการณ์ขอสนับสนุนให้เจ้าหนี้โหวตผ่านแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทย19พ.ค.นี้ เพื่อสายการบินแห่งชาติความภูมิใจของคนไทย

สหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทยออกแถลงการณ์ขอสนับสนุนแผนพื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)และขอแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เจ้าหนี้ของบริษัทการบินไทย ได้ร่วมโหวตอนุมัติผ่านแผนฟื้นฟูกิจการในการประชุมเจ้าหนี้ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 

ทั้งนี้เพื่อการบินไทยฯได้สามารถดำเนินการกิจการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติในฐานะสายการบินแห่งชาติและเพื่อประโยชน์ในการชำระหนี้ได้ตามแผนพื้นฟูกิจการอันเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งปวง

สหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทย (สร.พบท. ) ขอเสนอเพื่อพิจารณาในประ เด็นเรื่องสิทธิประโยชน์การบินระหว่างประเทศ ซึ่งต้องมีการตกลงกันระหว่าง รัฐ ต่อ รัฐ มีการทำสัญญาทวิภาคี แลกเปลี่ยนสิทธิซึ่งกันและกัน เรียกว่า "เสรีภาพการบิน"

อีกทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆที่ต้องการให้การบินไทยเป็นผู้เจรจาในนามตัวแทนของประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของประเทศในฐานะสายการบินแห่งชาติ ซึ่งหากกรณีเจ้าหนี้ของการบินไทย "ไม่อนุมัติแผนการฟื้นฟูกิจการ" และผลคือการบิน ไทย-ต้องล้มละลายการตั้งสายการบินแห่งชาติใหม่ แทนการบินไทยๆนั้น 

สิทธิทางการบินก็ต้องคืนให้กับประเทศต่างๆ ซึ่งการขอสิทธิทางการบินและ SLOT ต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลกนั้นยาก และนานหรืออาจจะไม่ได้เลยจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก 

ทั้งด้านการท่องเที่ยวการขนส่งทาง อากาศ การจ้างแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวข้องกว่าสองพันรายและกระทบถึงเศรษฐกิจภาคครัวเรือนไม่ต่ำกว่าสองหมื่นครัวเรือน ส่งผลกลายเป็นโดมีโนกระทบต่อ GDP หากการบินไทยไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

แต่หากว่าการบินไทยสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ตามแผนพื้นฟูกิจการและเปิดทำ การบินในเดือนธันวาคม 2564 การบินไทยจะมีรายได้เพื่อจ่ายคืนเจ้าหนี้ตามระยะเวลาในแผนฟื้นฟูกิจการอย่างแน่นอน

"การบินไทย" เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก และได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น รางวัลสายการบินยอดเยี่ยม จากสกายแทรกซ์ ประ เภทพนักงานสายการบินยอดเยี่ยม อาหารยอดเยี่ยม การให้บริการภาคพื้นครบวงจรได้รางวัลสายการบินยอดเยี่ยม

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะสายการบินแห่งชาติได้นำชื่อเสียงและเกียรติภูมิมาสู่ประเทศไทย ทั้งในแง่ของ
ความสำเร็จ ที่ให้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ และจากสถาบันสำคัญๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนั้นสายการบินนานาชาติส่วนใหญ่ ที่ทำการบินมายังท่าอากาศยานกรุงเทพ ยังให้ความไว้วางใจฝ่ายช่างของการบินไทย ในการตรวจซ่อมเครื่องบินตลอดมา สำหรับกิจการด้านครัวการบิน การบินไทยยังให้บริการผลิตอาหารขึ้นเครื่องที่มีประสิทธิ ภาพสูงสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพในทุกประเภท ตามความต้องการของสายการบินลูกค้า

กิจกรรมการพาณิชย์สินค้าและไปรษณีย ภัณฑ์ของการบินไทย หรือ Thai Cargo ให้รับการรับรองมาตรฐาบคุณภาพ ISO9001:2008 IATA และ AHM 804 มีความพร้อมในการให้บริการที่เปี่ยมด้วยศักยภาพโดยบุคลากรซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวขาญและประสบการณ์ในการขนส่งและดูแลผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าประเภทที่ต้องการควบคุมคุณหภูมิ เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า

เช่น วัคซีน เวชภัณฑ์ เป็นอย่างดี และได้รับการรับรองมาตรฐาน GDP(Good Distritution Pactice) ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก โดยบริษัท SGS (Thaiand) เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรอง เป็นต้น

การบินไทยมีนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยึดมั่นในพันธกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม อีกทั้งมีความห่วงใยคนไทยในสถาพการณ์ปัจจุบันและพร้อมจะมีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ อุดสาหกรรม และภาคสังคมโดยรวม ซึ่งการบินไทยได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ เพื่อช่วยเหลือคนไทยและประเทศ ไทยอย่างต่อเนื่องด้วยดี

อีกทั้งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมาโดยตลอดระยะเวลา 61 ปีที่ผ่านมา ในส่วนของพนักงานการบินไทยได้ให้ความร่วมมีอ ร่วมใจกับการบินไทยมาโดยตลอด ยอมโดนหักเงินเดือนผ่านโครงการ LW20, Togetter we can ยอมรับการลดทอนสิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆบางประการ

จนถึงโครงการร่วมใจจากหรือ MSP โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือเพื่อการบินไทยอันเป็นที่รักของพนักงานทุกคนได้อยู่คู่ฟ้าเมืองไทยไปตลอดกาลในฐานะสายการบินแห่งชาติเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งมวล

ดังนั้นสร.พบท ขอให้รัฐบาลและเจ้าหนี้ได้ให้การบินไทย ได้มีโอกาสกลับมาทำการบินฐานะสายการบินแห่งชาติอีกครั้ง ทั้งนี้มิใช่เพื่อพนักงานและองค์กร แต่เพื่อชื่อเสียงของประเทศและขอให้เจ้าหนี้ทั้งหลายได้ลงมติอนุมัติผ่านแผนฟื้นฟูกิจการด้วย

สหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทยขอขอบคุณเจ้าหนี้ทุกท่านมา ณ ที่นี้

สหภาพฯขอเจ้าหนี้โหวตผ่านแผนฟื้นฟูการบินไทย19พ.ค.นี้

สหภาพฯขอเจ้าหนี้โหวตผ่านแผนฟื้นฟูการบินไทย19พ.ค.นี้ ข่าวเกี่ยวข้อง:

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด