svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“อ.ต.ก.” ปิ้งไอเดีย เปิดตลาดสดเคลื่อนที่

21 มีนาคม 2564

​​​​​​บิ๊ก อ.ต.ก. คิกออฟ "อ.ต.ก. Smart Mobile Market" ตลาดสดเคลื่อนที่ 22 มี.ค. นำรถยนต์ไฟฟ้า ส่งตรงถึงผู้บริโภค สนใจสอบถามเส้นทาง เพจ EVeryThing’s Good

 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกร (อ.ต.ก.) เตรียมนำนวัตกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% หรือรถยนต์ EV (Electric Vehicle) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจตลาด อ.ต.ก.เคลื่อนที่ (Smart Mobile Market) เพิ่มช่องทางการจำหน่ายออฟไลน์ พร้อมพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรรูปแบบใหม่ ที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดระยะเวลาทดลองโครงการ 3 เดือน เริ่มจำหน่ายวันแรก 22 มีนาคม นี้ 

 

ปณิธาน มีไชยโย

 

นายปณิธาน มีไชยโย รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกร (อ.ต.ก.)  กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกร  (อ.ต.ก.)  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร เพิ่มช่องทางการตลาด  ส่งเสริมการซื้อขายสินค้า ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด สอดคล้องกับนโยบายท่าน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต เร่งปฏิรูปภาคการเกษตร ทั้งในรูปแบบตลาดออนไลน์ ตลาดออฟไลน์  รถโมบายสินค้า

 

ดังนั้น อ.ต.ก.จึงได้แนวคิด การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาใช้ในการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ อ.ต.ก. Smart Mobile Market ที่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและผู้บริโภค สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ส่งเสริมสินค้าเกษตรเกรดพรีเมียมสู่สากล คัดสรรผลไม้ตามฤดูกาลจากตลาด อ.ต.ก. ส่งตรงถึงผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด  “อ.ต.ก. EveryThing’s Good” 

 

 

โครงการ "อ.ต.ก. Smart Mobile Market"  นั้น ในช่วงทดลองโครงการ อ.ต.ก. ได้รับการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าจาก บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด นำรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% มาทดลองขับจริงในรูปแบบตลาด อ.ต.ก. เคลื่อนที่ เพื่อจำหน่ายสินค้าพรีเมียม จุดเด่นของรถยนต์พลังงานไฟฟ้านอกจากจะช่วยลดมลพิษทางอากาศ ไม่มีการปล่อยไอเสีย ประหยัดพลังงาน ยังสามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุดถึง 300 กิโลเมตร ใช้เวลาในการชาร์จไฟรถยนต์ประมาณ 2.30 ชม. และรับน้ำหนักบรรทุกสินค้าได้ถึง 560 กิโลกรัม เหมาะกับการใช้เป็นรถจำหน่ายสินค้า

 

สินค้าที่ อ.ต.ก.คัดสรรนั้นจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาล คุณภาพเกรด พรีเมียม ทั้งแบบผลสด และพร้อมทาน อาทิ  มะยงชิด มะม่วงน้ำดอกไม้ ชมพู่ ส้มโอ เมล่อน และทุเรียนร้านน้องนิด ระยอง ที่พร้อมส่งตรงถึงผู้บริโภคตามจุดจำหน่ายสินค้าที่ อ.ต.ก.กำหนดเส้นทางการเดินรถยนต์ไฟฟ้าไว้แล้วโดยขอใช้สถานที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เริ่มวันที่ 22 มีนาคม 2564  ณ ทิพยประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3

 

การดำเนินธุรกิจตลาด อ.ต.ก. ออฟไลน์เคลื่อนที่  เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโลกใหม่และประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ “New Normal” และการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจครั้งใหญ่ อีกทั้งโครงการนี้ยังช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ รองรับผู้ประกอบการรายใหม่ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว 

 

ซึ่งในช่วงทดลอง  โครงการฯ อ.ต.ก. ได้รับความร่วมมือจากพนักงานลูกเรือที่มีศักยภาพสูงจาก บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) มาเป็นพนักงานขับขี่และพนักงานขายสินค้าของโครงการฯ โดยเข้าร่วมอบรมเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและวิธีการคัดเลือกผลไม้เกรดพรีเมียมในตลาด อ.ต.ก. เมื่อผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรออนไลน์จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  เพื่อสร้างมาตรฐานการบริการที่ดี เพราะธุรกิจจะอยู่ได้ต้องอาศัยผู้บริโภค

 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกร (อ.ต.ก.) พร้อมที่จะส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพตลาดสินค้าเกษตรรูปแบบ Smart Mobile Market ตามแนวคิด “ อ.ต.ก. EveryThing’s Good”  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือเส้นทางการจำหน่ายได้ที่ เพจ EVTG : EVeryThing’s Good หรือ Line : EVTG

 

   Line : EVTG : EVeryThing’s Good

 

         

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ธรรมนัส” เล็งชง ครม. ล้างหนี้ อ.ต.ก. กว่า 800 ล้าน