ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวด8 ล่าสุด

28 ธ.ค. 2563 เวลา 11:44 น. 29

คลิก https://chongkho.inbaac.com/  "ประกันรายได้เกษตรกร"  เคาะเงินส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวด8  เกษตรกร ชาวนา  รอบนี้รัฐจ่ายกว่า 133.88 ล้านบาท น้อยกว่าทุกรอบ เหตุราคาข้าวปรับขึ้น

ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 หรือ "ประกันราคาข้าว" เพิ่มเติมจากกรอบวงเงินงบประมาณ 18,096 ล้านบาท เป็น 46,807.35 จำนวนเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์ กว่า 4.5 ล้านราย เกษตรกร สามารถตรวจสอบสถานการณ์โอนเงินได้ที่ลิ้งค์  https://chongkho.inbaac.com/

 

 

วันที่ 28 ธันวาคม  2563  นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ 26/2563  โดยมี นายวัฒนศักย์  เสือเอี่ยม รองอธิบดี รักษาการแทน อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ 26/2563   เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่8 ) ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64  ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 21-27 ธันวาคม 2563 สำหรับความเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นเกิน15%  ในรอบนี้จ่ายไปกว่า 133.88 ล้านบาท

 

 

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยส่วนต่าง ตันละ 2,464.63  บาท

 

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยส่วนต่าง ตันละ  2,006.03 บาท

 

3.ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยส่วนต่าง ตันละ  561,01  บาท

 

4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ส่วนต่างตันละ 252.23 บาท

 

5.ข้าวเปลือกเหนียว ส่วนต่าง ตันละ 553.37   บาท

 

นายหัสดิน กล่าวว่า  เมื่อเปรียบเทียบราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่คำนวณได้ในงวดที่8  เปรียบเทียบกับงวดที่7 พบว่าราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

 

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวด8 ล่าสุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินรายได้ข้าวด้วยตัวเอง ดังนี้

 

  • เมื่อกดเข้าไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ดังกล่าว จะมีช่องให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 

  • เมื่อใส่ครบกดค้นหา
  • หากเงินเข้าระบบแล้วจะมีการแจ้งว่าโอนเรียบร้อยแล้ว แต่หากยังไม่เข้าให้รอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง ธ.ก.ส.จะทำการโอนให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการ

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวด8 ล่าสุด

 

 

 

 

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวด8 ล่าสุด