แจ้งปิด "ตลาดปลาสหกรณ์แม่กลอง" 23 ธ.ค.-4 ม.ค.64

22 ธ.ค. 2563 เวลา 3:35 น. 1.7k

หนีโควิด  “ตลาดปลาสหกรณ์แม่กลอง” แจ้งปิดอย่างเป็นทางการ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.-4 ม.ค.64

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร และเริ่มขยายเป็นวงกว้างอยู่ในขณะนี้ ต่อจากกรณีดังกล่าวนี้ มีการเคลื่อนไหวตามลำดับ 

 

 

แจ้งปิด "ตลาดปลาสหกรณ์แม่กลอง" 23 ธ.ค.-4 ม.ค.64

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายมงคล สุขเจริญคณา ที่ปรึกษาประธานกรรมการสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ได้เข้าพบนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเสนอขออนุญาตแจ้งปิดทำการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำในตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง ได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564

 

 

สอดคล้องกับนายสมพร สมุทรโสภากุล ประธานกรรมการสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร และเริ่มขยายเป็นวงกว้างอยู่ในขณะนี้  ดังนั้นเพื่อแสดงความรับผิดชอบและเสียสละต่อส่วนรวม คณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัด ได้ประชุมหารือกับผู้ประกอบ พร้อมกับมีมติเห็นชอบปิดการซื้อขายสัตว์น้ำ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564