“เที่ยวไทยวัยเก๋า” ทัวร์หมื่นรายเด้งรับจัดแพ็คเกจสูงวัยเที่ยวไทยรับ 5 พันบาท

04 ธ.ค. 2563 เวลา 6:12 น. 7

“เที่ยวไทยวัยเก๋า” บริษัทนำเที่ยว 1 หมื่นรายเข้าข่ายรับอนิสงค์ เร่งหารือจัดแพ็คเกจขายผู้สูงวัยเที่ยวในประเทศ รับสิทธิ์รัฐอัดฉีดให้ 5 พันบาท หนุนเที่ยววันธรรมดาผ่านทัวร์ สทน. เผยโครงการนี้ช่วยต่อชีวิตผู้ประกอบการ แรงงานภาคการท่องเที่ยวได้กว่า 4 แสนคน คาดเริ่มดำเนินการต้นมกราคมปี2564

โครงการเที่ยวไทยวัยเก๋า” บริษัทนำเที่ยว 1 หมื่นราย ขานรับนโยบายรัฐอัดฉีด 5 พันบาท หนุนผู้สูงวัย 1 ล้านคนเที่ยววันธรรมดาผ่านบริษัทนำเที่ยว คาดเปิดตัวแพ็คเกจทัวร์ ได้กลางเดือนธันวาคมนี้ พร้อมเริ่มขายต้นมกราคมปี64 ช่วยต่อลมหายใจ หลังปิดกิจการชั่วคราวมากว่า 8 เดือนแล้ว สทน.ชี้โครงการนี้ได้อนิสงค์ทั้งระบบ บรรเทาความเดือนร้อนของผู้ประกอบการ แรงงาน และครอบครัวในภาคการท่องเที่ยวร่วม 4 แสนคน เกิดการจ้างงานมัคคุเทศก์ 5 หมื่น-1 แสนราย เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1.88 หมื่นล้านบาท

จากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ “เที่ยวไทยวัยเก๋า” ที่ได้รับการอนุมัติในหลักการ จากศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือ ศบศ.ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563

ล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ททท.) ได้นำเรื่องเสนอเข้าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์) แล้วเพื่อเสนอ
ครม.พิจารณาต่อไป คาดว่าจะเริ่มโครงการนี้ได้ภายในต้นเดือนมกราคมปี 64

“เที่ยวไทยวัยเก๋า” ทัวร์หมื่นรายเด้งรับจัดแพ็คเกจสูงวัยเที่ยวไทยรับ 5 พันบาท

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยได้ครอบคลุมทั้งระบบได้มากกว่าโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” และโครงการ “กำลังใจ” ที่มีการดำเนินการอยู่ เนื่องจากโครงการ “เที่ยวไทยวัยเก๋า” เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มผู้สูงวัย ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ให้เดินทางผ่านบริษัทนำเที่ยว ส่งผลให้ทุกห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดแพ็กเกจทัวร์จะได้อานิสงส์ทั้งหมด ไม่ใช่ได้รับเพียงธุรกิจโรงแรมเท่านั้น ที่ได้รับประโยชน์ในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” และยังผลักดันให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา (วันอาทิตย์-วันพฤหัส)

นายอดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า นับจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้บริษัทนำเที่ยวไม่ได้ดำเนินธุรกิจต้องปิดให้บริการชั่วคราวมาเป็นเวลานานกว่า 8 เดือนแล้ว เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติและการเที่ยวในประเทศ คนไทยก็จะเดินทางเที่ยวเอง ไม่ได้ผ่านบริษัทนำเที่ยว

ดังนั้นโครงการ “เที่ยวไทยวัยเก๋า” จะทำให้จะผู้ประกอบการนำเที่ยวกว่า 1 หมื่นราย มัคคุเทศก์ โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว ร้านขายสินค้าที่ระลึก ผู้ประกอบการรถบัส และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ทั้งหมด

สทน.ได้ประเมินประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ว่า จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นอีก 1 ล้านคน มีค่าใช้จ่ายจากการเดินทางเข้าพักเฉลี่ย 3 วัน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 2,531.87 บาทต่อวัน

ที่สำคัญคือจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ แรงงานและครอบครัว ในภาคการท่องเที่ยวได้กว่า 4 แสนคน มีตัวเลขมูลค่าการจ้างงานรวม 225-450 ล้านบาท ทำให้เกิดการจ้างงานในส่วนของมัคคุเทศก์ 5 หมื่น-1 แสนราย เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 18,859 ล้านบาท เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายภาคแรงงาน 11,230 ล้านบาท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
สูงวัยเฮ ศบศ.ไฟเขียว 5 พันบาท “เที่ยวไทยวัยเก๋า”ปรับเกณฑ์ “เราเที่ยวด้วยกัน”
เปิด 7 เงื่อนไข “เที่ยวไทยวัยเก๋า”รัฐจ่าย5พันบาทให้ผู้สูงวัยเที่ยว
เช็กที่นี่ "เที่ยวไทยวัยเก๋า" อายุ 55 ปีขึ้นไป เข้าเกณฑ์รับสิทธิ์วงเงิน 5,000 บาท

นายนายอดิษฐ์ ยังกล่าวต่อว่าโครงการ “เที่ยวไทยวัยเก๋า” ซึ่งทางสทน.ในฐานะที่ตั้งโครงขึ้นมา และได้รับการผลักดันจนสำเร็จ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงททท. เราวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงวิชาการ ที่พบว่า จากโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” จะพบว่าคนไทยส่วนใหญ่จะเดินทางท่องเที่ยวเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดยาวเท่านั้น ส่งผลให้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของธุรกิจโรงแรมในวันธรรมดา จะอยู่ที่ 10%

ประกอบกับกลุ่มผู้สูงวัยส่วนใหญ่จะเข้าถึงระบบขั้นตอนการจองในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”ได้ลำบาก ไม่คุ้นชิน เราจึงเห็นว่าการโฟกัสกลุ่มผู้สูงวัย ก็จะกระตุ้นให้เพิ่มการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาได้ และการท่องเที่ยวทั้งระบบได้รับประโยชน์ทุกคน

“เที่ยวไทยวัยเก๋า” ทัวร์หมื่นรายเด้งรับจัดแพ็คเกจสูงวัยเที่ยวไทยรับ 5 พันบาท

ทั้งนี้สทน.มั่นใจว่าโครงการ “เที่ยวไทยวัยเก๋า” จะได้รับการเห็นชอบจากครม.แน่นอนในราวสัปดาห์หน้า เนื่องจากโครงการนี้ใช้วงเงินงบประมาณเดิม ภายใต้โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” กันออกมา 5,000 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในโครงการนี้ ไม่ได้เป็นการหาวงเงินเพิ่ม

โครงการนี้จะใช้เวลาดำเนินงานเป็นเวลา 3 เดือน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในวันที่ 1 มกราคมปี 2564 ซึ่งการกำหนดกฎเกณฑ์ขั้นตอน และ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ก็จะมีการหารือร่วมกัน และตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการนี้ ภายใต้คณะทำงานที่จะมีทั้งสทน.,ททท.และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

“เที่ยวไทยวัยเก๋า” ทัวร์หมื่นรายเด้งรับจัดแพ็คเกจสูงวัยเที่ยวไทยรับ 5 พันบาท

อย่างไรก็ตามระหว่างนี้เราก็จะต้องหารือร่วมกับสายการบิน โรงแรม บริการต่างๆ เพื่อจัดแพ็กเกจทัวร์ขั้นต่ำ 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 12,500 บาท คาดว่าจะเปิดตัวแพ็กเกจได้ภายในกลางเดือนธันวาคมปี 63 ซึ่งผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องเป็นผู้สูงวัย ที่มีเกณฑ์อายุ 55 ปีขึ้นไป โดยผู้สูงวัยต้องมาซื้อแพ็กเกจผ่านบริษัทนำเที่ยว เริ่มต้น 12,500 บาทขึ้นไป โดยจ่ายเอง 60% และได้รับการสนับสนุนจากรัฐ 40% และผู้เข้าร่วมโครงการต้องแสดงตนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารกรุงไทย

จากนั้นบริษัทนำเที่ยวจะเป็นดำเนินการเรื่องเอกสารทั้งหมด เพื่อขอรับการสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มผู้สูงวัย จากรัฐบาล 5,000 บาทต่อนักท่องเที่ยว1คน ซึ่งจะต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องว่าลูกค้าได้เดินทางจริง และป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนกับโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”เพื่อให้ธุรกิจท่องเที่ยวฝ่าวิกฤติในครั้งนี้