svasdssvasds

"อลงกรณ์"ดันสินเชื่อช่วยชาวนาเกลือ 3,000 ล้าน

21 ธ.ค. 2562 เวลา 3:19 น. 765

อลงกรณ์” ดันโครงการสินเชื่อช่วยชาวนาเกลือ 3,000 ลบ. ผ่านความเห็นชอบ คกก.พัฒนาเกลือทะเลไทยแล้วเร่งแก้ปัญหาชาวนาเกลืออย่างเร่งด่วนหลังเกิดปัญหาเกลือราคาตก

 

 

 

"อลงกรณ์"ดันสินเชื่อช่วยชาวนาเกลือ 3,000 ล้าน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กล่าวภายหลังการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2562 ว่า จากปัญหาเกลือทะเลค้างสต๊อกจนเต็มยุ้งฉางของชุมนุมสหกรณ์ชาวนาเกลือฯกว่า 25,000 ตันและยังมีเกลือราคาถูกลอบนำเข้าจากต่างประเทศมาตีตลาดเกลือจนส่งผลให้เกิดปัญหากับชาวนาเกลือในประเทศจากปัญหาที่เกิดขึ้น  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการฯ จึงได้สั่งการให้คณะกรรมการฯเร่งหาวิธีช่วยเหลือชาวนาเกลือเป็นการด่วนซึ่งจากการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการฯเห็นชอบในหลักการของโครงการสินเชื่อชะลอการขายเกลือทะเลในฤดูการผลิต 2563/64 รวม 2 ปี วงเงิน 3,000 ล้านบาท โดยใช้เกลือทะเลเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้ว จากนี้จะหารือไปยังธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) เป็นการต่อไป

"อลงกรณ์"ดันสินเชื่อช่วยชาวนาเกลือ 3,000 ล้าน

ทั้งนี้โครงการสินเชื่อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชะลอการขายเกลือทะเลในช่วงราคาเกลือตกต่ำและมีปริมาณมากเกินความต้องการของตลาด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรนาเกลือด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หนี้สินและปรับปรุงยุ้งฉางตลอดถึงอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อยกระดับราคาเกลือให้สูงขึ้นและรักษาราคาให้มีเสถียรภาพราคาเกลือภายในประเทศที่มีอยู่

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิยื่นกู้นั้นจะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ เกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ในส่วนของเกษตรกรนั้น ต้องเป็นเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) ที่กำลังประกาศให้ขึ้นทะเบียนอยู่ในขณะนี้และมีพื้นที่ทำนาเกลือใน 7 จังหวัดคือ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทราและปัตตานี โดยหลังจากผ่านความเห็นชอบในหลักการแล้ว ตนได้สั่งการให้ทำรายละเอียดเพิ่มเติมและนำเข้าการประชุมคณะกรรมการฯอีกครั้งเพื่อขอเป็นมติฯในวันที่ 25 ธันวาคมนี้ จากนั้นจะนำเรียนรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรฯ เพื่อพิจารณาเสนอสู่คณะรัฐมนตรีเป็นการต่อไป

"อลงกรณ์"ดันสินเชื่อช่วยชาวนาเกลือ 3,000 ล้าน สำหรับการจัดตั้งกองบริหารจัดการเกลือทะเล ซึ่งคณะกรรมการฯมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งเป็นกองภายในแล้วนั้น ล่าสุดนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ลงนามเห็นชอบในหลักการแล้วเมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันคณะกรรมการฯยังมีมติให้จัดตั้งสถาบันเกลือ (Salt Academy) ขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งจะเป็นองค์กรเพื่อการศึกษา พัฒนาและอนุรักษ์เกลือทะเลเต็มรูปแบบ รวมถึงติดตามความคืบหน้าเรื่องมาตรการช่วยเหลือชาวนาเกลือกรณีเกิดภัยพิบัติและมาตรการเรื่องการนำเข้าเกลือทะเลจากต่างประเทศอีกด้วย "อลงกรณ์"ดันสินเชื่อช่วยชาวนาเกลือ 3,000 ล้าน

"อลงกรณ์"ดันสินเชื่อช่วยชาวนาเกลือ 3,000 ล้าน