svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

การพัฒนาสีเขียวของจีนในยุคใหม่

04 กุมภาพันธ์ 2566

การพัฒนาสีเขียวของจีนในยุคใหม่ : คอลัมน์ลวดลายมังกร โดย.. พลโท ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิยจ ฉบับ 3854

พลโท ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารสมุดปกขาว เรื่อง "การพัฒนาสีเขียวของจีนในยุคใหม่" จากการที่สำนักงานสารสนเทศแห่งคณะรัฐมนตรีของจีนได้เผยแพร่เอกสาร เมื่อวันที่ 19 ม.ค.66 และจัดแถลงข่าวในวันเดียวกัน

นายจ้าว เฉินซิน รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ นายซิน กั๋วปิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศ นายหลิว กั๋วหง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ นายจ้าว อิงหมิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม และโฆษกของสำนักงานสารสนเทศแห่งคณะรัฐมนตรี เข้าร่วมนำเสนอสาระสำคัญของเอกสารสมุดปกขาวดังกล่าวและตอบคำถามจากนักข่าว กล่าวคือ

สีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตและเป็นสีพื้นฐานของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศที่ดีเป็นรากฐานของชีวิตที่ดีขึ้น และความคาดหวังร่วมกันของประชาชน 
การพัฒนาสีเขียว คือ การพัฒนาที่สอดคล้องกับธรรมชาติและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจ และสังคม โดยใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เป็นการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน ได้กลายเป็นฉันทามติของทุกประเทศ

เป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วที่ชาวจีนเคารพและปกป้องธรรมชาติ เจริญรุ่งเรือง เพิ่มจำนวนและพัฒนา รวมทั้งสนับสนุน "เอกภาพของมนุษย์และธรรมชาติ" เป็นลักษณะเด่นของอารยธรรมจีน นับตั้งแต่มีการปฏิรูปและเปิดประเทศ จีนได้กำหนดให้การอนุรักษ์ทรัพยากรและการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายพื้นฐานระดับชาติ และการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ ตลอดจนได้ส่งเสริมการสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศสังคมนิยมอย่างจริงจัง

ในฐานะประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก จีนสนับสนุนแนวคิดของประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ ดำเนินการตามลัทธิพหุภาคีอย่างมั่นคง เสนอความคิดริเริ่มการพัฒนาระดับโลก ความคิดริเริ่มด้านความมั่นคงระดับโลก ความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น วาระการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ร่วมกันสร้างประชาคมแห่งชีวิตมนุษย์และธรรมชาติ และร่วมกันสร้างโลกที่เจริญรุ่งเรือง สะอาดและสวยงาม มีส่วนสนับสนุนภูมิปัญญาและความแข็งแกร่งของจีน

                                การพัฒนาสีเขียวของจีนในยุคใหม่

เพื่อแนะนำแนวคิด แนวทางปฏิบัติ และประสิทธิผลของการพัฒนาสีเขียวของจีนในยุคใหม่อย่างครอบคลุม และแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาสีเขียวของจีน จึงเผยแพร่เอกสารสมุดปกขาวฉบับนี้ออกมา

สำหรับการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังใหม่ของประชาชน ในการมีชีวิตที่ดีขึ้น จีนได้กำหนดและปฏิบัติแนวคิดที่ว่า น้ำใสและภูเขาเขียวขจีเป็นทรัพย์สินที่ประเมินค่ามิได้ 

การพัฒนาตามแผนจากมุมมองของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ และประสานงานส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีคุณภาพและการปกป้องสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาในระดับสูง ได้เริ่มดำเนินการบนเส้นทางของการพัฒนาด้วยการพัฒนาการผลิต ชีวิตที่มั่งคั่ง และระบบนิเวศที่ดี ได้แก่

1. ยึดหลักปรัชญาการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

2.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาชาติจีน ใช้การสร้างอารยธรรมเชิงนิเวศเป็นแผนพื้นฐานสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาชาติจีน

3.ยึดแนวคิดการวางแผนและการส่งเสริมโดยรวมอย่างเป็นระบบ การพัฒนาสีเขียว คือ การเปลี่ยนแปลงรอบด้านและปฏิวัติวิธีการผลิต วิถีชีวิต วิธีคิด และค่านิยม จีนใช้แนวคิดของระบบตลอดกระบวนการทั้งหมดของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการปกป้องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม จัดการชุดของความสัมพันธ์อย่างถูกต้อง เช่น การพัฒนาและการปกป้องทั้งในระดับโลกและระดับท้องถิ่น ทั้งในปัจจุบันและระยะยาว

4. มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก จีนแสดงความรับผิดชอบต่ออารยธรรมมนุษย์ มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโลก และให้คำมั่นสัญญาต่อโลกว่า จะพยายามทำให้บรรลุจุดสูงสุดของคาร์บอนก่อนปี 2030 (พ.ศ.2573) และมุ่งมั่นที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2060 (พ.ศ.2603)

(ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.news.cn/politics/lsfzbpszb/index.htm และเว็บไซต์ http://news.enorth.com.cn/system/2023/01/19/053568237.shtml )