svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ผ่าแนวคิดจีนพัฒนาประเทศ ชนบทที่สวยงาม-เกษตรกรร่ำรวย

02 มกราคม 2566

ผ่าแนวคิดจีนพัฒนาประเทศ ชนบทที่สวยงาม-เกษตรกรร่ำรวย : บทความโดย พลโท ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3849

 

พลโท ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ ได้ประมวลและนำเสนอแนวคิดของจีนในการพัฒนาประเทศเพื่อการเกษตรที่เข้มแข็ง ชนบทที่สวยงาม และเกษตรกรที่ร่ำรวย
 

ทั้งนี้ เนื่องจากการเกษตรคือรากฐานของประเทศ ซึ่งนับตั้งแต่การประชุมสมัชชาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน คณะกรรมการกลางพรรคที่มีนายสี จิ้นผิง เป็นแกนหลักได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่องานด้าน "การเกษตร พื้นที่ชนบท และเกษตรกร" ในการฟื้นฟูครั้งใหญ่ของประชาชาติจีน และการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าของการเกษตรและชนบทสมัยใหม่ในยุคใหม่ เพื่อการเกษตรที่เข้มแข็ง ชนบทที่สวยงามและเกษตรกรที่ร่ำรวย ชนะการต่อสู้กับความยากจน   

 

โดยใช้ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชนบท และส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ปรับและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างการเกษตร เร่งสร้าง ระบบอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ระบบการผลิต และระบบการจัดการ และส่งเสริมการเกษตรจากการเพิ่มการผลิตไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

 

หากจีนจะเข้มแข็ง การเกษตรก็ต้องเข้มแข็ง โดยเฉพาะการเร่งส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังในรายงานของสมัชชาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เสนอความต้องการทางยุทธศาสตร์เพิ่มเติมว่า "การเร่งสร้างประเทศด้วยการเกษตรที่เข้มแข็ง" โดยความมั่นคงทางอาหารเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งในความคิดของเลขาธิการ สี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่าชามข้าวของคนจีน ควรอยู่ในมือของพวกเขาเองอย่างแน่นหนาตลอดเวลา และต้องดำเนินการดังนี้

 

1. ปรับปรุงโครงสร้างการปฏิรูปด้านอุปทานการเกษตร ปรับและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างการเพาะปลูก สร้างแนวคิดเรื่องอาหารขนาดใหญ่ และตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้คนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

 

2. เร่งการเปลี่ยนแปลงของโหมดการพัฒนาการเกษตร เร่งความเร็วของนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร และเริ่มต้นเส้นทางการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ที่เข้มข้น มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และยั่งยืน

 

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศจีนได้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการเกษตรจากการเติบโตเชิงปริมาณ ไปสู่การเน้นที่ปริมาณและคุณภาพที่เท่าเทียมกัน จากการพึ่งพาปัจจัยป้อนทรัพยากรสู่การเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และจากการจัดการที่กว้างขวางไปสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ โดยกุญแจสู่ความทันสมัยของการเกษตรคือความทันสมัยของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 

3. ปฏิรูปชนบทอย่างลึกซึ้ง รวบรวมและปรับปรุงระบบการจัดการชนบทขั้นพื้นฐาน เร่งการพัฒนาหน่วยงานการจัดการการเกษตรใหม่ และวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ โดยเลขาธิการ สี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า การนำยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชนบทไปใช้ ภารกิจสำคัญประการหนึ่งคือ การส่งเสริมวิธีการพัฒนาสีเขียวและวิถีชีวิต 


การยกระดับแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ได้รับผลลัพธ์เชิงบวกในการควบคุมมลพิษ ที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดทางการเกษตร ท้องที่ และหน่วยงานต่าง ๆ ยังคงส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร ที่สะอาดและส่งเสริมการลดยาฆ่าแมลง และปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งในปี พ.ศ.2564 การใช้สารกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีจะลดลงมากกว่า 17% และ 13.8% ตามลำดับเมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2558

                                 ผ่าแนวคิดจีนพัฒนาประเทศ ชนบทที่สวยงาม-เกษตรกรร่ำรวย

4. โครงสร้างพื้นฐานมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการผลิตในชนบทและชีวิตก็สะดวกขึ้น ซึ่งเมื่อเปิดก๊อกน้ำและน้ำใส ๆ ไหลออกมา มีอัตราการซึมผ่านของน้ำในพื้นที่ชนบทสูงถึง 84% โดยพื้นฐานแล้วทุกหมู่บ้านเชื่อมต่อกับไฟฟ้า ถนนที่สะดวก มีรถประจำทางประจำ มีใยแก้วนำแสง และเครือข่าย 4G ฯลฯ
 

5.. บริการสาธารณะจะดีขึ้น และประชาชนจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น และไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปพบแพทย์ ต้องยึดมั่นในแนวคิดการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพระหว่างการรวมและการขยายตัวของความสำเร็จในการบรรเทาความยากจน และการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างครอบคลุม 


ให้ความสำคัญกับประเด็นการดำรงชีวิตของผู้คนที่คนทั่วไปกังวล และจัดการการจ้างงาน ทั้งด้านการศึกษา ประกันสังคม การรักษาพยาบาล การดูแลคนชรา การดูแลเด็ก และที่อยู่อาศัย รวมทั้งความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อให้คนทุกกลุ่มชาติพันธุ์มีสำนึกในการได้รับผลประโยชน์อย่างยั่งยืน รู้สึกมีความสุขและรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น

 

นอกจากนี้ ต้องส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของเกษตรกร โดยเกณฑ์สำคัญสำหรับการทดสอบประสิทธิผลของงานในชนบท คือ การดูว่าเงินในกระเป๋าของเกษตรกรกำลังเพียงพอหรือไม่ ซึ่งหากประเทศจีนอยากรวยเกษตรกรก็ต้องรวย โดยในหัวใจของเลขาธิการ สี จิ้นผิง ได้ให้ความสำคัญอยู่เสมอ คือ การทำให้เกษตรกรหลายร้อยล้านคนมีชีวิตที่มั่งคั่งขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าเกษตรกรจะมีรายได้สูงขึ้น  

 

คณะกรรมการกลางพรรคยังคงนำเสนอนโยบายเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร และเพิ่มราคาซื้อขั้นต่ำของข้าวและข้าวสาลีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการหลายมาตรการเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกร เนื่องจากการเพิ่มรายได้ของเกษตรก รไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการเร่งสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ด้วย 

 

เกษตรกรหลายร้อยล้านคนกำลังก้าวไปสู่ความทันสมัยพร้อมๆ กัน ซึ่งจะสามารถปลดปล่อยความต้องการบริโภคและการลงทุนจำนวนมหาศาลได้ วัฏจักรเศรษฐกิจในเมืองและชนบท เป็นส่วนสำคัญของวัฏจักรภายในประเทศ และยังเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างอัตราส่วนที่เหมาะสม ระหว่างวัฏจักรคู่ภายในประเทศและระหว่างประเทศที่เกื้อกูลกัน

 

ดังนั้น ความสำเร็จในการบรรเทาความยากจนของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างรอบด้าน และใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการตระหนักถึงความทันสมัยของการเกษตรและพื้นที่ชนบท เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่เข้มแข็งมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง อันเป็นการฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน

 

(ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.chinacourt.org/.../2022/12/id/7073721.shtml )