เจอเอง เจ็บเอง จำเอง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
17 ม.ค. 2565 เวลา 3:45 น. 105

คอลัมน์ นอกกะลา

ไม่มีบทเรียนใด
ที่จะสอนเราได้ดี
เทียบเท่ากันกับการ
“เจอเอง เจ็บเอง จำเอง”
และ “ลุกขึ้นมาได้เอง”

 

เชียงราย รำลึก

28 พ.ค. 2565 เวลา 6:21 น.

ยาสั่ง

28 พ.ค. 2565 เวลา 6:14 น.