ดอกและผลของต้นไม้ ย่อมเจริญเติบโตได้เพราะอาศัยดินดี

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
07 ธ.ค. 2564 เวลา 2:55 น. 48

คอลัมน์ นอกกะลา

ดอกและผลของต้นไม้

ย่อมเจริญเติบโตได้เพราะอาศัยดินดี

 

บุญกุศลแห่งคุณงาม ความดี

ย่อมเจริญงอกงามเบ่งบานได้

 

เพราะคบหาแต่คนดี และศรัทธาในความดี...

ดอกและผลของต้นไม้ ย่อมเจริญเติบโตได้เพราะอาศัยดินดี

แท็กที่เกี่ยวข้อง