svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เงินเดือน "นายกรัฐมนตรี – รองนายกฯ" ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่?

16 พฤษภาคม 2566

เปิดข้อมูลเงินเดือน "นายกรัฐมนตรี – รองนายกฯ" ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ ? อ้างอิงจาก คู่มือข้าราชการการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562

เลือกตั้ง 2566 แม้ผลการเลือกตั้งที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ยังไม่รับรองอย่างเป็นทางการ แต่ปรากฏการณ์ ก้าวไกลฟีเวอร์ ก็สร้างแรงสั่นสะเทือนบ้านใหญ่และนักการเมือง ที่สำคัญมากกว่านั้นเราได้เห็น มีผู้ใช้สิทธิ 39,293,867 คน หรือ 75.22% จากผู้มีสิทธิฯ 52,238,594 คน ซึ่งเป็นการจัดเลือกตั้งครั้งที่ 7 พบตัวเลขผู้ใช้สิทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์

สำหรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นตำแหน่งสำคัญ ที่จะเข้ามาเข้ามาบริหารงานในตำแหน่งสำคัญในรัฐบาล ที่น่าสนใจก็คือ ตำเเหน่งเหล่านี้ได้รับค่าตอบเเทนเท่าไหร่ ในรูปแบบเงินเดือนที่ยังไม่รวมสวัสดิการ 

คู่มือข้าราชการการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 มีสาระสำคัญดังนี้ 

เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทางการเมือง 

นายกรัฐมนตรี 

 • เงินเดือน 75,590 บาท
 • เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท
 • รวม 125,590 บาทต่อเดือน

รองนายกรัฐมนตรี

 • เงินเดือน 74,420 บาท
 • เงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาท
 • รวม 119,920 บาทต่อเดือน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ หรือ รัฐมนตรีว่าการฯ 

 • เงินเดือน 73,240 บาท
 • เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาทต่อเดือน
 • รวม 115,740 บาทต่อเดือน

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ 

 • เงินเดือน 72,060 บาท
 • เงินประจำตำแหน่ง 41,500 บาท
 • รวม 113,560 บาทต่อเดือน

เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง เลขาธิการฯ – รองเลขาธิการนายกฯ

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 • เงินเดือน 63,200 บาท
 • เงินประจำตำแหน่ง 18,500 บาท
 • รวม 81,700 บาทต่อเดือน

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง 

 • เงินเดือน 56,120 บาท
 • เงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาท
 • รวม 70,620 บาทต่อเดือน

เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรี

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

 • เงินเดือน 57,660 บาท
 • เงินประจำตำแหน่ง 15,000 บาท
 • รวม 72,660 บาทต่อเดือน

ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 

 • เงินเดือน 47,250 บาท
 • เงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท
 • รวม 57,250 บาทต่อเดือน

ที่ปรึกษารัฐมนตรี 

 • เงินเดือน 47,250 บาท
 • เงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท
 • รวม 57,250 บาทต่อเดือน

เงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

 • เงินเดือน 47,250 บาท
 • เงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท
 • รวม 57,250 บาทต่อเดือน

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

 • เงินเดือน 44,310 บาท
 • เงินประจำตำแหน่ง 4,900 บาท
 • รวม 49,210 บาทต่อเดือน