เลือกตั้ง 14 พ.ค. 66 วิธีค้นหาข้อมูลรายชื่อผู้สมัคร พรรคการเมือง 67 พรรค

11 พฤษภาคม 2566

เลือกตั้ง 14 พ.ค. 66 วิธีค้นหาข้อมูลรายชื่อผู้สมัคร พรรคการเมือง 67 พรรค เพื่อเลือกคนที่ชอบ กาคนที่ใช่ คลิกผ่านออนไลน์ทราบทันทีผู้สมัครที่ชื่นชอบได้เบอร์อะไร อยู่พรรคไหน ดูเลย

เลือกตั้ง 14 พ.ค. 66  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้กำหนดให้วันเลือกตั้งล่วงหน้า คือ วันที่ 7 พ.ค. 66 และ วันเลือกตั้งทั่วไป คือ วันที่ 14 พ.ค. 66 โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปีขึ้นไป

สำหรับพรรคการเมือง และ รายชื่อผู้สมัคร มีจำนวนทั้งสิ้น 67  พรรค เลือกตั้ง 2566 : หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังจดจำเบอร์ผู้สมัคร และ หมายเลขพรรคการเมือง คือเบอร์อะไรนั้นสามารถค้นหาข้อมูลผู้สมัครผ่านทางเว็บไซต์แบบง่าย ๆ คลิกเดียวรู้เลย

 

เลือกตั้ง 14 พ.ค. 66  ดูรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ผ่านทางมือถือ และ โน้ตบุ๊ค ดังนี้

 • คลิกไปที่ www.vote62.com
 • กรอก ส.ส.เขต
 • กรอก ผู้สมัคร หรือ พรรค

เบอร์พรรคผู้สมัครทั้ง 67 พรรคดังนีี้

 • เบอร์ 1  พรรคใหม่
 •  เบอร์ 2 ประชาธิปไตยใหม่
 • เบอร์ 3 เป็นธรรม
 • เบอร์ 4 ท้องที่ไทย
 •  เบอร์ 5 พลังสังคมใหม่
 • เบอร์ 6 ครูไทยเพื่อประชาชน
 • เบอร์ 7 ภูมิใจไทย
 •  เบอร์ 8 แรงงานสร้างชาติ
 • เบอร์ 9 พลัง
 • เบอร์ 10 อนาคตไทย
 •  เบอร์ 11 ประชาชาติ
 •  เบอร์ 12 ไทยรวมไทย
 • เบอร์ 13 ไทยชนะ
 •  เบอร์ 14 ชาติพัฒนากล้า
 • เบอร์ 15 พรรคกรีน
 • เบอร์ 16 พลังสยาม
 •  เบอร์ 17 เสมอภาค
 •  เบอร์ 18 ชาติไทยพัฒนา
 • เบอร์ 19 ภาคีเครือข่ายไทย
 • เบอร์ 20 เปลี่ยน
 • เบอร์ 21 ไทยภักดี
 • เบอร์ 22 รวมไทยสร้างชาติฃ
 •  เบอร์ 23 รวมใจไทย
 • เบอร์ 24 เพื่อชาติ
 • เบอร์ 25 เสรีรวมไทย
 • เบอร์ 26 ประชาธิปัตย์
 •  เบอร์ 27 พลังธรรมใหม่
 • เบอร์ 28 ไทยพร้อม
 • เบอร์ 29 เพื่อไทย
 • เบอร์ 30 ทางเลือกใหม่
 • เบอร์ 31 ก้าวไกล
 • เบอร์ 32 ไทยสร้างไทย
 • เบอร์ 33 ไทยเป็นหนึ่ง
 • เบอร์ 34 แผ่นดินธรรม
 • เบอร์ 35 รวมพลัง
 • เบอร์ 36 เพื่อชาติไทย
 • เบอร์ 37 พลังประชารัฐ
 •  เบอร์ 38 เพื่อไทรวมพลัง
 • เบอร์ 39 มิติใหม่
 • เบอร์ 40 ประชาภิวัฒน์
 •  เบอร์ 41 ไทยธรรม
 •  เบอร์ 42 ไทยศรีวิไลย์
 • เบอร์ 43 พลังสหกรณ์
 • เบอร์ 44 ราษฎร์วิถี
 • เบอร์ 45 แนวทางใหม่
 • เบอร์ 46 ถิ่นกาขาวชาววิไล
 • เบอร์ 47 รวมแผ่นดิน
 • เบอร์ 48 เพื่ออนาคตไทย
 • เบอร์ 49 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
 •  เบอร์ 50 พลังปวงชนไทย
 •  เบอร์ 51 สามัญชน
 • เบอร์ 52 ชาติรุ่งเรือง
 • เบอร์ 53 พลังสังคม
 •  เบอร์ 54 ภราดรภาพ
 • เบอร์ 55 ไทยก้าวหน้า
 •  เบอร์ 56 ประชาไทย
 • เบอร์ 57 พลังเพื่อไทย
 • เบอร์ 58 สังคมประชาธิปไตยไทย
 • เบอร์ 59 ช่วยชาติ
 •  เบอร์ 60 ความหวังใหม่
 • เบอร์ 61 คลองไทย
 • เบอร์ 62 พลังไทยรักชาติ
 •  เบอร์ 63 ประชากรไทย
 • เบอร์ 64 เส้นด้าย
 • เบอร์ 65 เปลี่ยนอนาคต
 • เบอร์ 66 พลังประชาธิปไตย
 •  เบอร์ 67 ไทยสมาร์ท

บัตรเลือกตั้งมี 2 สี คือ 

 •  ส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรค โดยกาที่ “บัตรสีเขียว”
 •  ส.ส. แต่ละเขต โดยกาที่ “บัตรสีม่วง”

เลือกตั้ง 2566 : เลือกคนที่ชอบ กาคนที่ใช่

ที่มา: www.vote62.com