“เลือกตั้ง2566 ” เปิดหีบกี่โมง-ปิดหีบกี่โมงเช็คเลย

11 พ.ค. 2566 | 07:23 น.

เลือกตั้ง2566 เปิดหีบกี่โมง-ปิดหีบกี่โมง 14 พ.ค.66 เข้าคูหากาเบอร์ที่ใช่ สามารถใช้สิทธิได้ตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ที่นี่

"เลือกตั้ง2566" วันอาทิตย์ที่14พ.ค. อีกไม่กี่วันที่คนไทยทั้งประเทศจะได้ทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่นั้นคือ การเข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อสรรหาคนดีมาบริหารประเทศ ทั้งนี้ “เลือกตั้ง 2566” วันเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566   เริ่มเปิดหีบตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. มีเวลา 9 ชั่วโมงเต็ม สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเวลา 17.00 น. จะมีการนับคะแนน ณ สถานที่เลือกตั้งโดยเปิดเผยจนเสร็จสิ้น

 ถ้าหน่วยเลือกตั้งไหนมีผู้มาใช้สิทธิเยอะ ผู้ที่มาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ก่อนเวลา 17.00 น. เท่านั้นถึงจะมีสิทธิเลือกตั้งต่อไปได้ แม้จะเลยเวลา 17.00 น. แล้ว แต่ถ้ามาแสดงตัวหลัง 17.00 น. จะไม่สามารถใช้สิทธิได้ตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/