สรุปนโยบาย “รวมไทยสร้างชาติ” สู้เลือกตั้งโค้งสุดท้าย 2566

11 พ.ค. 2566 | 08:22 น.

สรุปทุกนโยบายพรรค “รวมไทยสร้างชาติ” สู้เลือกตั้งโค้งสุดท้าย 14 พฤษภาคม 2566 ภายใต้แคตดิเดตนายกรัฐมนตรีชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายอะไรน่าสนใจทั้งเศรษฐกิจ แก้ปัญหาปากท้อง

พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) หนึ่งในพรรคการเมืองสำคัญบนเวที "เลือกตั้ง 2566" แม้จะเป็นพรรคการเมืองใหม่ แต่ก็อุดมไปด้วยเหล่านักการเมืองดังหลายคน และยังมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งปัจจุบันนั่งอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ของรัฐบาลรักษาการ โดยที่ผ่านมาทางพรรค รทสช. ก็ได้ประกาศนโยบายออกมาแล้วหลายเรื่อง

นโยบายส่วนใหญ่ที่ประกาศออกมาอยู่ภายใต้แคมเปญหลักของพรรคนั้นคือ ทำแล้ว ทำอยู่ ทำต่อ ฐานเศรษฐกิจขอสรุปนโยบายสำคัญของพรรคที่คาดว่าน่าจะเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดความสนใจผู้สิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งใหญ่ 14 พฤษภาคม 2566 แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

นโยบายพร้อมทำประเทศไทยไปต่อ

1.เพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการพลัสเป็น 1,000 บาท/เดือน และใช้สิทธิฉุกเฉินได้อีก 10,000 บาท/คน

2. ตั้งกองทุนฉุกเฉินประชาชน วงเงิน 30,000 ล้านบาท

3. คืน 30% เงินสะสมชราภาพ ผู้ประกันตน มาตรา 33

4. แก้หนี้เเช่แข็งหนี้ปลดหนี้ด้วยงาน

5. รื้อกฎหมายที่รังแกประชาชนและเป็นอุปสรรคการทำกิน

6. ลดหย่อนภาษีค่ารักษาพยาบาลตนเองและพ่อแม่รวมสูงสุด 60,000 บาท

7. เบี้ยตอบแทน อปพร. คนละ 1,000 บาท/เดือน

8. ออมเงินพร้อมลดหย่อนภาษีด้วยกองทุน LTF

9. ลดต้นทุนเกษตรกร ปุ๋ย น้ำมัน ไฟฟ้า ราคาถูก

10. ไม่เลิกเงินบำนาญ ให้ข้าราชการ เบิกเงินสมทบ กบข. ได้ก่อน 30%

 

นโยบายพร้อมทำประเทศไทยไปต่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ

นโยบายลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมเท่าเทียม

ตั้งเป้าหมายเพิ่มรายได้ประเทศไทยปีละ 4 ล้านล้านบาท เศรษฐกิจโตปีละ 5% รายได้ต่อคนเพิ่มขึ้นปีละ 20,000 บาท และ สร้างงานเพิ่ม 6.25 แสนตำแหน่ง

เพิ่มศักยภาพประเทศไทย

 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย
 • ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC และ ระเบียงเศรษฐกิจใหม่ 4 ภาค
 • เป็นศูนย์กลางภูมิภาค ประตูสู่อาเซียนและจีนตอนใต้
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
 • สร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ

ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกระจายเม็ดเงินถึงคนตัวเล็ก

 • ไฟฟ้าราคาถูกสำหรับผู้มีรายได้น้อย
 • คนละครึ่ง ภาค 2
 • เที่ยวด้วยกันเมืองรอง ภาค 2
 • เพิ่มเงินสมทบของรัฐให้แรงงานในระบบประกันสังคมมีรายได้ไม่ต่ำกว่าคนละ 10,000 บาทต่อเดือน

กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ช่วยเหลือเกษตรกร และชาวประมง

 • นำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปเสรี เพื่อลดราคาน้ำมัน
 • โครงการโคล้านครอบครัว
 • ลดต้นทุนเกษตรกร ช่วยค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 2,000 บาทไม่เกิน 5 ไร่
 • ปุ๋ย ไฟฟ้า น้ำมัน ราคาถูกสำหรับเกษตรกร
 • แก้กฎหมายประมง ดูแลประมงพื้นบ้าน ปรับการทำงานของหน่วยงานของรัฐให้ความเป็นธรรม

 

นโยบายพร้อมทำประเทศไทยไปต่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ

 

เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข

 • 1 อำเภอ (เขต) 1 โรงพยาบาลวิสาหกิจเพื่อสังคม 1 ศูนย์ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคร้ายแรงระยะสุดท้าย

ดูแลกลุ่มเปราะบาง

 • เบี้ยผู้สูงอายุคนละ 1,000 บาท เท่ากันทุกช่วงอายุ
 • เพิ่มเงินช่วยดูแลบุตรแรกเกิดถึง 10 ปี เดือนละ 1,000 บาท(สำหรับแรงงานในระบบประกันสังคม)

ลดค่าครองชีพ

 • นำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปเสรี
 • ไฟฟ้าราคาถูกสำหรับเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย
 • โครงการ “แท๊กซี่เพื่อสังคม”
 • หักลดหย่อนภาษีค่ารักษาพยาบาลตนเองและพ่อแม่สูงสุด 60,000 บาท
 • ออมเงินพร้อมหักลดหย่อนภาษีด้วยกองทุน LTF

บัตรสวัสดิการพลัส

 • เพิ่มสิทธิเดือนละ 1,000 บาท/คน
 • กู้ฉุกเฉิน 10,000 บาท/คน

 

นโยบายพร้อมทำประเทศไทยไปต่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ

 

สร้างโอกาสเด็กไทย

 • โครงการ “อยากเรียนอะไรต้องได้เรียน”
 • ทุนการศึกษาอาชีวะ 100 ทุน ต่อ 1 อำเภอ (เขต) ทุนละ 10,000 บาท
 • โครงการ “เรียนจบมีงานทำ”

รื้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคการทำกิน

 • แก้กฎหมายได้ที่ทำกิน ไม่โดนไล่ที่ ไม่ถูกฟ้อง
 • พ.ร.บ.ความสะดวก ลดขั้นตอนทางกฎหมาย1,100 ขั้นตอน

ลดฝุ่น PM 2.5

 • ตั้งศูนย์บัญชาการแก้ปัญหามลภาวะเป็นพิษแบบSingle Command รวม PM 2.5
 • เพิ่มรถเมล์ไฟฟ้า
 • ส่งเสริมรถอีวี
 • ใช้มาตรฐานยูโร 5 กับรถใหม่ตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
 • เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด 50%

พัฒนาที่อยู่อาศัย

 • ต่อยอดโครงการ “บ้านสุขประชา” มีบ้านมีงานทำ
 • สินเชื่อบ้านล้านหลังสำหรับผู้มีรายได้น้อย เฟสที่ 3
 • บ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากร
 • ฟื้นฟูแฟลตดินแดง เฟส 2

 

นโยบายพร้อมทำประเทศไทยไปต่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ


สร้างโอกาสให้คนตัวเล็กด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 • เน็ตประชารัฐ
 • พร้อมเพย์ แอปเป๋าตัง แอปถุงเงิน
 • แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
 • ดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบคลาวด์

แก้หนี้

 • “แช่แข็งหนี้" สูงสุด 3 ปี ตามเงื่อนไขโครงการ
 • แก้กฎหมายเครดิตบูโรให้ความเป็นธรรมแก่ลูกหนี้
 • แก้หนี้นอกระบบและมีที่พึ่งยามยากด้วย”กองทุนฉุกเฉินประชาชน”
 • สมาชิกสหกรณ์ใช้หุ้นสหกรณ์ชำระหนี้สหกรณ์ได้และใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ข้ามเขตสหกรณ์ได้
 • แก้หนี้โควิดจบใน 12 เดือน
 • แก้หนี้ กยศ. แก้หนี้กองทุนหมู่บ้าน และหนี้ภาครัฐด้วยงาน

กองทุนฉุกเฉินประชาชน

 • วงเงิน 30,000 ล้านบาท เป็นที่พึ่งยามลำบากให้ประชาชนปลดพันธนาการเงินนอกระบบ

ประกันสังคมถ้วนหน้าทุกอาชีพ

 • คืนเงินสะสมชราภาพ 30% ผู้ประกันตนมาตรา 33
 • ข้าราชการเบิกเงินสมทบส่วนตนจาก กบข. ได้ 30%

 

นโยบายพร้อมทำประเทศไทยไปต่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ