กกต.ยื้อรัฐของบช่วย“ค่าไฟแพง”ไปเคาะหลังเลือกตั้ง

11 พ.ค. 2566 | 08:23 น.

กกต.ยังไม่เคาะรัฐบาลขอใช้งบกลางช่วย “ค่าไฟแพง” เรียกข้อมูลความเร่งด่วนเพิ่มก่อน ถกอีกครั้ง 15 พ.ค.นี้ หลังเลือกตั้ง

วันนี้ (11 พ.ค. 66) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  กล่าวว่า ถึงจากกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้กระทรวงพลังงานทำเรื่องขอรับงบประมาณกลาง สำหรับดำเนินการมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้านั้น ที่ประชุม กกต. ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้แล้ว 

เห็นว่า เนื่องจาก กกต. มีประเด็นคำถามที่จะให้สำนักงบประมาณและกระทรวงพลังงาน ชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบข้อมูลการพิจารณาของ กกต. เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ในประเด็นเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน หลักการดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ รายจ่ายงบกลาง และพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง  ในการขอใช้งบประมาณ 

จึงขอให้กระทรวงพลังงานตอบกลับมาภายใน 2 วัน เพื่อนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมกรรมการอีกครั้งในวันที่ 15 พ.ค.นี้ 

ทั้งนี้จากการสอบถามผู้แทนกระทรวงพลังงาน ระบุว่า หากพิจารณาในวันที่ 15 พ.ค.นี้  ก็ไม่ผลกระทบต่อความเร่งด่วนในการดำเนินการ 
 

ดังนั้น จึงมีมติให้สำนักงบประมาณ และ กระทรวงพลังงาน ชี้แจงข้อมูลดังกล่าวมายัง กกต. ภายในวันพรุ่งนี้ เพื่อให้กกต.แต่ละคนศึกษา และนำเข้าที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 15 พ.ค. ช่วงเช้า 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มติ กกต.ที่ออกมาดังกล่าว ส่งผลให้การอนุมัติให้รัฐบาลนำงบไปใช้สำหรับบรรเทาผลกระทบจาก “ค่าไฟแพง” จะเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งวันที่ 14 พ.ค.นี้