บอร์ด กสทช. นัดสำนักงานถกสัปดาห์หน้า โครงการ USO 6.6 พันล้าน ยังไม่สรุป

20 มี.ค. 2567 | 10:19 น.

บอร์ด กสทช.เลื่อนพิจารณาโครงการ USO มูลค่า 6.6 พันล้านบาท เหตุยังไม่สามารถสรุปจุดให้บริการที่เป็นรายละเอียดอย่างเพียงพอ ในรัศมีที่จะให้บริการ นัดสำนักงานถกสัปดาห์หน้า

ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยภายหลังจากการประชุมบอร์ด กสทช. ว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช. ในวันนี้ 20 มีนาคม 2567 ยังไม่ได้รับพิจารณาแนวทางสนับสนุนโครงการ USO  หรือ โครงการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อสังคมในพื้นที่ ขาดแคลน หรือยังขาดบริการที่ทั่วถึง ของแผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี 2565    มูลค่า 6.6 พันล้านบาท เนื่องจากสำนักงาน กสทช.ยังขาดรายละเอียดบางอย่าง ในหลายพื้นที่ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานไปจัดทำรายละเอียดโครงการ USO เพื่อนำเสนอที่ประชุมบอร์ด กสทช.ในสัปดาห์หน้า

“โครงการ USO ต้องเสร็จให้ทันภายในเดือนพฤษภาคม 2567  ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี 2565  ฉบับที่ 3 ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565) ดังนั้นโครงการดังกล่าวต้องเสร็จให้ทันเดือนพฤษภาคมนี้”

ด้านนายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ กรรมการ กสทช.ด้านโทรคมนาคม กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า แม้ว่า บอร์ด กสทช.หลายคนมีความประสงค์อนุมัติโครงการให้แล้วเสร็จเพื่อให้ทันกับกรอบเวลาในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 นี้  

อย่างไรก็ตามการประชุมบอร์ด กสทช. พบว่าสำนักงาน กสทช.ยังไม่สามารถสรุปจุดให้บริการที่เป็นรายละเอียดอย่างเพียงพอ ในรัศมีที่จะให้บริการ อาทิ การแบ่งโซนพื้นที่ไกล ปานกลาง ใกล้ และมีข้อสังเกตเรื่องงบการบำรุงรักษาภายหลังจากโครงการดำเนินแล้วเสร็จ 5 ปี ว่าจะให้ใครรับผิดชอบการดูแลในส่วนดังกล่าวหรือจะเอางบประมาณจากส่วนใดมาดำเนินการ นอกจากนี้ ยังมีโมเดลการดำเนินการติดตั้งว่าจะสนับสนุนเฉพาะไวไฟ หรือ จัดหาอุปกรณ์การลากสาย และในสเกลใหญ่สุดการหาสถานที่อุปกรณ์และอินเทอร์เน็ต

สำหรับโครงการบริการโทรคมนาคม พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมงบประมาณ 6,000 ล้านบาท จะใช้เงินลงทุนจากกองทุน USO หรือกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ โดยสำนักงานกสทช. แบ่งมูลค่าการลงทุนดังนี้

นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

 

1.ขยายระบบโทรคมนาคมเพื่อสาธารณสุข ให้มุ่งเน้นโรงพยาบาลสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป็นหลัก เพื่อให้ รพ.สต. สามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้ ภายใต้กรอบงบประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยรวมจุดบริการทั้งหมด 2,593 แห่ง ซึ่งประเภทบริการและจำนวนพื้นที่เป้าหมาย อาจมีการปรับเปลี่ยนตามข้อเท็จจริง

2.ขยายระบบโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะภายใต้กรอบงบประมาณ 1,372 ล้านบาท ให้มุ่งเน้นไปที่ระบบโรงเรียนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนภายใต้กองทุนเพื่อการศึกษา รวมทั้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการใด หรือ โรงเรียนในพื้นที่ตกหล่น

 3.ระบบโทรคมนาคมเพื่อความมั่นคง ภายใต้กรอบงบประมาณ 1,350 ล้านบาทในกรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กำหนดหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายและความต้องการ ในกรณีด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กำหนดพื้นที่เป้าหมายและความต้องการ โดยจะดำเนินการติดตั้งพื้นที่เป้าหมายจำนวน 115 แห่ง.