บอร์ด กสทช. เตรียมพิจารณาโครงการ USO มูลค่า 6 พันล้าน วันที่ 20 มี.ค.นี้

06 มี.ค. 2567 | 09:08 น.

บอร์ด กสทช. ยังไม่สรุปโครงการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานทั่วถึง USO มูลค่าโครงการ 6 พันล้าบาท เตรียมพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 20 มีนาคม หลังบอร์ดไม่หยิบยกพิจารณาในที่ประชุม

นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช.ในวันนี้ 6 มีนาคม บอร์ด กสทช.พิจารณาเซ็นต์รับรองวาระรายงานการประชุม จำนวน 4 วาระด้วยกัน ส่วนเรื่องโครงการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานทั่วถึง หรือ USO  คณะกรรมการบอร์ด กสทช.ยังไม่ได้มีการหยิบยกพิจาราณา ซึ่งคาดว่าในวันที่ 20 มีนาคม 2567 จะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม

 

ขณะที่ ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต  กรรมการ กสทช. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า โครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานทั่วถึง หรือ USO ทางบอร์ดให้การสนับสนุนโครงการเพื่อให้บริการทั่วถึงกับประชาชนที่ขาดแคลนด้านเทคโนโลยี แต่ยังคงมีคำถามกรณีของขยายระบบโทรคมนาคมเพื่อสาธารณสุข ให้มุ่งเน้นโรงพยาบาลสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 8,000 แห่ง แต่สำนักงาน กสทช.เสนอมาเพียง 2,000  แห่งเท่านั้น

“โครงการ USO บอร์ด กสทช.ได้มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. จัดทำแผนอย่างละเอียดแต่กว่าจะเสนอเข้าให้บอร์ด กสทช.พิจารณาเกือบหนึ่งปี ซึ่งโครงการ USO 3 จะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยในวันที่ 20 มีนาคมนี้ บอร์ด กสทช.พิจารณาในเรื่องนี้”

 

 

โครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อสังคมในพื้นที่ขาดแคลน ที่ กสทช. มีดังนี้

ขยายระบบโทรคมนาคมเพื่อสาธารณสุข ให้มุ่งเน้นโรงพยาบาลสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป็นหลัก เพื่อให้ รพ.สต. สามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้ ภายใต้กรอบงบประมาณ 4,000 ล้านบาท

ขยายระบบโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะภายใต้กรอบงบประมาณ 1,372.127 ล้านบาท ให้มุ่งเน้นไปที่ระบบโรงเรียนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนภายใต้กองทุนเพื่อการศึกษา รวมทั้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการใด หรือ โรงเรียนในพื้นที่ตกหล่น

 ระบบโทรคมนาคมเพื่อความมั่นคง ภายใต้กรอบงบประมาณ 1,000 ล้านบาทในกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กำหนดหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายและความต้องการ ในกรณีด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กำหนดพื้นที่เป้าหมายและความต้องการ