“กสทช.” แสดงวิสัยทัศน์ในงาน MWC-24 ประกาศกำจัด แก๊งคอลเซ็นเตอร์

04 มี.ค. 2567 | 10:21 น.

“กสทช.” แสดงวิสัยทัศน์ในงาน MWC-24 สนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน พร้อมเตรียมความพร้อมสำหรับ AI และเทคโนโลยีอุบัติใหม่ในงาน GSMA MWC-24 Barcelona

นายพชร นริพทะพันธุ์ ที่ปรึกษาประจำประธาน กสทช. ทำหน้าที่แทนประธาน กสทช. ศ. คลินิก นพ. สรณ  บุญใบชัยพฤกษ์ พร้อมด้วย พ.ต.อ. ประเวศน์ มูลประมุข เป็นผู้แทนสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมงาน Mobile World Congress 2024 Barcelona (MWC-24) ซึ่งจัดโดยองค์กร GSMA ระหว่างวันที่ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เมืองบาร์เซโลนา ราชอาณาจักรสเปน ในฐานะผู้แทนอย่างเป็นทางการของสำนักงาน กสทช. โดยได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Programme) รวมถึงพบปะหารือผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ซึ่งในงานนี้ กสทช. ได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะผลักดันความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เพื่อกำจัดปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน (Emergency Warning Services) และส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาชนและภาคธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยสำหรับการนำเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technologies) รวมถึงเตรียมความพร้อมประเทศไทยไปสู่ future G เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในยุคใหม่ มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

 

ในการประชุมระดับรัฐมนตรี “Digital Nations in Asia Pacific: Shaping the Future through Strategic Policy and Collaboration ในหัวข้อ Fostering Collaborative Approaches in Safe and Sustainable Adoption of Emerging Technologies“ นายพชรฯ ได้แสดงจุดยืนต่อผู้นำระดับรัฐมนตรีจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมว่า “ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะร่วมมือกับนานาประเทศในการส่งเสริมความเข้มแข็งของกิจการโทรคมนาคมสำหรับเตรียมความพร้อมระบบนิเวศที่มีความมั่นคงปลอดภัย รองรับเทคโนโลยีอุบัติใหม่ และไทยพร้อมที่จะเปิดรับการลงทุนในเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมใหม่ๆ จากนานาประเทศ“

ในการประชุมทวิภาคีระหว่าง กสทช. และผู้บริหาร GSMA APAC ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือเรื่องแผนการจัดสรรคลี่นความถี่ในย่านต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งฝ่าย GSMA มองว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของไทยที่จะมีแผนนำคลื่นความถี่ในย่าน 850 MHz, 2100 MHz และ 2300 MHz มาจัดสรรใหม่ อย่างไรก็ตาม ได้แสดงข้อห่วงกังวลต่อการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz สำหรับ 5G ว่าอาจเป็น model ที่ประสบความสำเร็จในยุโรป แต่ด้วยปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ ด้านความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ และด้านสังคม ประเทศในกลุ่มเอเชียอาคเนย์อาจต้องพิจารณาประเด็นนี้อย่างรอบคอบและรัดกุม

ในระหว่างการหารือกับนาย Lew Chuen Hong CEO of Infocomm Media Development Authority (Authority) แห่งสิงคโปร์ นายพชรฯ ได้แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของไทย ซึ่งนาย Chuen Hong ได้กล่าวชื่นชมแนวทางดังกล่าว และได้แสดงเจตนารมณ์ในการต่อยอดความร่วมมือในการจัดการปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ร่วมกับไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน

  “กสทช.” แสดงวิสัยทัศน์ในงาน MWC-24 ประกาศกำจัด แก๊งคอลเซ็นเตอร์

นายพชร นริพทะพันธุ์ ที่ปรึกษาประจำประธาน กสทช. (ขวา) เป็นผู้แทนสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมงาน Mobile World Congress 2024 Barcelona

 

 

นอกจากนี้ ได้มีการหารือกับบริษัทเอกชนชั้นนำหลายแห่ง อาทิ Huawei, Qualcomm, Nokia, Ericssons, InfoBip, SKTelecom และอื่นๆ เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาระบบโครงข่ายเพื่อรองรับ edge cloud ที่พร้อมสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี AIs แบบใหม่ การพัฒนาระบบ cybersecurity การวางระบบการจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ Smart Car รวมถึงการเตรียมความพร้อมประเทศไทยไปสู่ 6G

งาน GSMA MWC Barcelona เป็นงานจัดแสดงและการประชุมสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมปีละมากกว่า 3,000 คน จากทุกภูมิภาค และมีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Fira Gran Via เมืองบาร์เซโลนา ราชอาณาจักรสเปน.